Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подання

Інструментарій

№ кім

№ тел.

Подають звіти

1.

Звіт про виробництво промислової продукції  за видами

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

ф.№1-П (місячна)

310

223486

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

2.

Звіт про виробництво промислової продукції  за видами

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

ф.№1-П (місячна)

310

223486

фізичні особи-підприємці

3.

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

ф.№1-ПЕ (місячна)

310

223486

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

4.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

річна

не пізніше
28 лютого

ф.№1П-НПП (річна)

310

223486

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб