Надання статистичної звітності

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція
Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці
Демографічна та соціальна статистика. Освіта, туризм, охорона здоров'я
Демографічна та соціальна статистика. Населені пункти та житло
Економічна статистика. Макроекономічна статистика. Тенденції ділової активності підприємств
Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підприємств
Економічна статистика. Економічна діяльність. Внутрішня торгівля
Економічна статистика. Економічна діяльність. Будівництво, капітальні інвестиції та основні засоби
Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище.
Економічна статистика. Економічна діяльність. Енергетика
Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість
Економічна статистика. Економічна діяльність. Транспорт
Економічна статистика. Економічна діяльність. Послуги
Економічна статистика. Звнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Економічна статистика. Ціни
Економічна статистика. Наука, технології та інновації
Економічна статистика. Інформаційне суспільство