Надання статистичної звітності на 2022 рік

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція
Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці . Оплата праці та соціально-трудові відносини
Демографічна та соціальна статистика. Населені пункти та житло
Економічна статистика. Макроекономічна статистика. Тенденції ділової активності підприємств
Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підприємств
Економічна статистика. Економічна діяльність. Послуги
Економічна статистика. Економічна діяльність. Внутрішня торгівля
Економічна статистика. Економічна діяльність. Капітальні інвестиції та основні засоби
Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище.
Економічна статистика. Економічна діяльність. Енергетика
Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість
Економічна статистика. Економічна діяльність. Будівництво
Економічна статистика. Економічна діяльність. Транспорт
Економічна статистика. Економічна діяльність. Туризм
Економічна статистика. Звнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Економічна статистика. Ціни
Економічна статистика. Наука та інновації
Економічна статистика. Інформаційне суспільство