Куток респондента

 Повідомлення для респондентів

 Звітна документація

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 

ДО  УВАГИ  РЕСПОНДЕНТІВ

Починаючі з січня 2021 року, у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації, внесено зміни до форми №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці». У бланку форми №1-ПВ «Звіт з праці», який затверджено Наказом Держстату № 179 від 17.06.2020 скасовано розділ II «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування».
Інформація щодо заборгованості з оплати праці надається окремим звітом №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці». Бланк форми затверджено Наказом Держстату № 222 від 21.07.2020.

 Шановний респонденте!

Щодо змін у розділі IV форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Унесені зміни до колонки «А» розділу IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Держстату від 31 липня 2019 року № 259, замінивши слова, цифри та знаки «від однієї мінімальної заробітної плати до 4500,00 від 4500,01 до 5000,00; від 5000,01 до 6000,00; від 6000,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 12000,00; від 1200,01 до 15000,00; від 15000,01 до 20000,00; понад 20000,00» словами, цифрами та знаками «від однієї мінімальної заробітної плати до 4723,00; від 4723,01 до 6000,00; від 6000,01 до 6500,00; від 6500,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 12000,00; від 1200,01 до 15000,00; від 15000,01 до 20000,00; від 20000,01 до 25000,00; понад 25000,00».

Затверджено зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного  спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур (наказ Держстату від 14.01.2020 №45) і Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур (наказ Держстату від 09.01.2020 №34), які стосуються термінів подання форм цих спостережень, та затвердженням відповідно до вищезазначених змін бланків форм №29-сг (річна) «Звіт про площі та  валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (наказ Держстату від 20.01.2020 №52), №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» (наказ Держстату від 14.01.2020 №46) та №9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» (наказ Верстату від 09.01.2020 №35). Надаємо відповідні пояснення.

Інформуємо Вас про зміни, які відбулися у державних статистичних спостереженнях за ф.№2-ферм (річна) « Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2019 рік»   та  ф. №10-мех «Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах».
Доводимо до Вашого відома що бланк форми ф.№2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2019 рік», затверджений Наказом Держстату від 07.08.2019 №268 зазнав змін, а саме:
 - вартісні показники розділу 1 «Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства» та розділу 2 «Реалізація продукції сільського господарства» (графа 2 «Вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ), (із рахунку 70 або із рахунків 70, 71)», графа 3 «Собівартість реалізованої продукції, (рахунок 90) та графа 4 «Витрати на збут, (рахунок 96 або рахунок 93)) необхідно надавати у тисячах гривень (тис.грн) з одним десятковим знаком;
- кількість реалізованої продукції графа 1 по рядку 1210 «Яйця птиці свійської в шкарлупі свіжі (крім яєць всіх видів для інкубації) треба надавати у тисячах штук (тис.шт.) у цілих числах.
Доводимо до Вашого відома, що  суттєво змінився бланк державного статистичного спостереження  за формою №10-мех «Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» затверджений Наказом Держстату від 21.08.2018 № 173 та періодичність подання форми з щорічної на один раз на два роки  (на 01 січня звітного року за 2019 рік).
При складанні звіту форми №10-мех необхідно керуватися  Роз’ясненням щодо форми затвердженої Головою Державної служби статистики України  21 серпня 2018 року.
Показники форми №10-мех уміщують дані щодо кількості техніки на початок звітного року графа 1 , що надійшла протягом звітного року (нова або, та яка була у використанні) графа 2 та вибула графа 3 протягом звітного року в підприємствах (списана, продана, втрачена тощо).
Зміни, які відбулися:

  • Змінилися коди  рядків (графа Б) за переліком видів техніки , наведеним у графі А;
  • Додано нові рядки :

         р.1003 «Мотоблоки» - містить дані про всі міні-трактори та мотоблоки;
         р.1030 «Доїльні установки» та р. 1031 «Доїльні апарати» за рахунок      роз’єднання рядка «Доїльні установки та апарати»;
         р.1036 «Роздавачі кормів»  за рахунок об’єднання  рядків «Роздавачі кормів для великої  рогатої  худоби  та для свиней»;

  • Вилучені дані показників про всі трактори в розрізі потужностей їхніх двигунів та розділ  «Енергетичні потужності».

Нагадуємо, що показники форми №10-мех можуть бути сформовані за даними первинних документів з обліку основних засобів, що реалізують державну політику у сфері обліку, та місять дані про всю техніку, що налічується на балансі підприємства, а також яка врахована на позабалансовому рахунку (у тому числі орендована), незалежно від її стану (працююча, непрацююча, але яка ще не списана з балансу, а також та, що знаходиться в ремонті). 

Повідомлення для респондентів

Звертаємо Вашу увагу, що форми державних статистичних спостережень (далі ДСС)
по промисловості для звітування у 2020 році зазнали змін!

Зменшилась кількість показників у формах ДСС №1-П (місячна) та 1-ПЕ (місячна)! Оновлені бланки форм та Роз’яснень щодо їх заповнення можна подивитись на веб-сайті Держстату:
веб-сайт Державної служби статистики України → Для респондентів → Проєкт Альбому форм державних статистичних спостережень на 2020 рік → Економічна статистика \ Економічна діяльність \ Промисловість \ п.38, 39  –   http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2020/2_2.htm#Промисловість

За формамиДСС№1-П (місячна) та № 1П-НПП (річна) змінилась значність показників залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у гр.3 Номенклатури продукції промисловості (п.3 Роз’яснень щодо заповнення відповідної форми ДСС).

Для використання в роботі при заповненні ДСС за формами №1-П (місячна) починаючи зі звіту за січень 2020 року та № 1П-НПП (річна) за 2019 рік розроблена і з 01.01.2020 введена в дію нова Номенклатура продукції промисловості (НПП-2019), затверджена Головою Держстату України від 30.09.2019 № 19.1.2-12/33-19:
веб-сайт Державної служби статистики України → методологія та класифікатори → класифікатори → Номенклатура продукції промисловості –   http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_npp_2016.htm на заміну Номенклатури продукції промисловості від 12 грудня 2018 року № 17.4-12/43-18, яка є недійсною з 01 січня 2020 року.

 Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2020 рік

№ п/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено періодичність подання:

1.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (21.05.2019 №163)

2К-П

місячна

не пізніше 10 числа звітного місяця

2.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (28.05.2019 №174)

1-Б

річна

не пізніше 9 лютого

змінено строк подання:

1.

Звіт про виконання будівельних робіт (21.06.2019 №224)

1-кб

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

2.

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (13.06.2019 №206)

10-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон (13.06.2019 №206)

13-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (02.07.2019 №230)

1-газ

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

2.

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (02.07.2019 №230)

1-електро-енергія

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

скасовано подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (10.06.2019 №205)

11-ОЗ

річна

не пізніше 28 лютого після звітного року

2.

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів (10.06.2019 №205)

2-інвестиції

річна

не пізніше 28 лютого

3.

Середні ціни (тарифи) та індивідуальні індекси цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) (04.07.2019 № 233)

1-ціни (спожив)

місячна

26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця

4.

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (21.10.2019 №348 )

7-тнв

річна

не пізніше 28 лютого

5.

Звіт про надання населенню субсидій (21.10.2019 № 349)

1-субсидії

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

6.

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (31.12.2019 №444)

14-зв’язок

квартальна

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

7.

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності (09.01.2020 №37)

1-АП (річна)

річна

не пізніше 20 січня

8.

Звіт про діяльність громадської організації

1-громадська організація

річна

не пізніше 10 березня

запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (10.06.2019 № 205)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

2.

Звіт про використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування (22.07.2019 № 254)

1-ЕД

річна

не пізніше 31 березня

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Звіт із праці (31.07.2019 № 259)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про виконання державного замовлення (14.06.2019 № 209)

1-держза-мовлення

квартальна

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.07.2019 № 255)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (13.06.2019 № 208

1-послуги

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

5.

Звіт про капітальні інвестиції (10.06.2019 № 205)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

6.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (10.05.2019 №148)

24

річна

не пізніше 20 січня

7.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства  (07.08.2019 № 268)

2-ферм

річна

не пізніше 28 лютого

8.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (10.05.2019 № 151)

13-заг

квартальна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

9.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (10.05.2019 № 151)

21-заг

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)

10.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (10.05.2019 № 151)

21-заг

річна

не пізніше 20 січня

11.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (31.05.2019 № 182)

1П-НПП

річна

не пізніше 28 лютого

12.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (31.05.2019 № 180)

1-П

місячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

13.

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (31.05.2019 № 178)

1-ПЕ

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

14.

Звіт про роботу автотранспорту (14.06.2019 № 215)

2-тр

річна

не пізніше 28 лютого

15.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (21.06.2019 № 223)

51-авто

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

16.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.06.2019 № 216)

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

17.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі (14.06.2019 № 216)

51-вант

2 рази на рік

не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня

18.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (14.06.2019 № 214)

31-авто

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом 

19.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (14.06.2019 № 212)

31-вод

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

20.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (14.06.2019 № 213)

51-вод

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

21.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (14.06.2019 № 211)

51-ца

місячна

не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним

22.

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (13.06.2019 №207)

12-труб

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (26.06.2017 № 150)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

2.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.08.2018 № 173)

10-мех

один раз на  два роки

не пізніше 28 лютого

3.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (10.11.2015 № 319 (зі змінами))

1-інновація

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014 № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

2.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 - 2018 років (10.07.2018 № 144)

ІНН

один раз на два роки

не пізніше 10 березня

3.

Звіт про використання добрив і пестицидів
(09.01.2020 № 35)

9-сг

річна

не пізніше 5 січня

4.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

29-сг

річна

не пізніше 5 січня