Куток респондента

УВАГА! ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ ПОВІДОМЛЯЄ!

 

що з метою економії Вашого часу Ви можете подати статистичну та/або фінансову звітність до Головного управління статистики у Херсонській області в електронному вигляді через відповідних операторів програмного забезпечення.

ДО УВАГИ РЕСПОНДЕНТІВ

Для використання в роботі надаємо роз’яснення щодо змін у проведенні державного статистичного спостереження за формою №13-заг «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» (квартальна).
Згідно з наказом з Державного підприємства «Український науково – дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 15 листопада 2016 року №379 «Про внесення змін до наказу від 22 червня 2015 року №61» перенесено термін надання чинності з 1 січня 2017 року на 1 січня 2018 року ДСТУ 3662:2015 «Молоко – сировина коров’яче. Технічні умови», який було підготовлено на зміну ДСТУ 3662 – 97.
У зв’язку з вищевикладеним, просимо переробні підприємства,  які залучені до державного статистичного спостереження за формою №13-заг «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» (квартальна), протягом поточного року у звітах в розділі 2. «Якість купленого молока коров’ячого незбираного (за ДСТУ 3662:2015)» відображати дані за ДСТУ 3662 – 1997.
Звертаємо увагу, що дані роз’яснення не є нормативно-правовим актом, він носить суто рекомендаційний і роз’яснювальний характер та не встановлює нових правових норм.

Щодо змін у програмах статистичних спостережень з праці.
Для проведення у 2017 році державних статистичних спостережень зі статистики праці Держстатом затверджено нові бланки форм.

 Щодо змін у розділі IV форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
Згідно наказу Голови Держстата № 39 від 15.02.2017 унесені зміни до розділу IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Держстату від 10 червня 2016 року № 90, замінивши слова, цифри та знаки «від однієї мінімальної заробітної плати до 2000,00; від 2000,01 до 3000,00; від 3000,01 до 4000,00; від 4000,01 до 5000,00; від 5000,01 до 6000,00; від 6000,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 15000,00; понад 15000,00» словами, цифрами та знаками «від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00; від 4000,01 до 5000,00; від 5000,01 до 5500,00; від 5500,01 до 6000,00; від 6000,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 15000,00; від 15000,01 до 20000,00; понад 20000,00».

Шановні респонденти та користувачі державного статистичного спостереження ф.№ 9-ДС  (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».
Згідно наказу Голови Держстата України від 30.12.2016 № 265, з 01 січня 2017 року, у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації,  ф.№9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» не подається (наказ Держстату від 13 січня 2016 року № 3 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», визнати таким, що втратив чинність).

У формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»:
у розділі I «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» вилучено графу 2 «За період з початку року».
У формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»:
найсуттєвіша зміна – дані повинні надаватися за звітний квартал, а не нарастаючим підсумком, як було раніше.
у розділі I вилучено показник «Кількість прийнятих штатних працівників на новостворені робочі місця» (рядок 3030), водночас додані показники стосовно окремих категорій облікової кількості працівників, які заповнюються раз на рік станом на 31 грудня.
у розділі IV збільшено кількість рядків для розподілу кількості штатних працівників за розмірами заробітної плати. Ці межі можуть бути переглянуті з урахуванням підняття з 01.01.2017р. мінімальної заробітної плати до 3200 грн.
У звіті за січень–березень 2017 року респонденти заповнюють розділ VIІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці». Показники у цьому розділі вказують за 2016 рік.
Якщо у переліку форм, який можна переглянути на офеційному сайті ГУС – www.ks.ukrstat.gov.ua за кодом ЄДРПОУ, є тільки ф. №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) (без ф.№1-ПВ (квартальна)), підприємство подає звіт тільки по заборгованості перед працівниками із заробітної плати (розділ II. «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування»).
Якщо у переліку вказані форми №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) та №1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна), підприємство повинно подавати звіт №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) щомісячно з заповненням розділу I «Кількість працівників і фонд оплати праці» та розділу II «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування» та щоквартально ф.№1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна).
У формі № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»:
у розділі III «Відомості щодо відібраних працівників» введено показник щодо громадянства (рядок 7131) та норми тривалості робочого часу (рядок 7171), які відповідають нормам європейського законодавства про проведення відповідного статистичного спостереження.

Для недопущення помилок у державних статистичних спостереженнях по статистиці сільського господарства звертаємо увагу

у формі №50-сг(річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»:
а) дані граф 1 та 4 розділу І «Виробництво і реалізація продукції сільського господарства і послуг» (площа, поголів'я, валові збори, обсяги продукції) надаються у відповідних одиницях, у цілих значеннях без коми;
б) дані графи 1 Довідки.1 «Структура виробничої собівартості за видами продукції сільського господарства» повинні дорівнювати графі 3 розділу І «Виробництво і реалізація продукції сільського господарства і послуг», а також інші графи цієї Довідки 1. ув'язані з розділом ІІ «Витрати на виробництво продукції сільського господарства»

Довідка 1. «Структура виробничої собівартості за видами продукції сільського господарства»

розділ ІІ «Витрати на виробництво продукції сільського господарства»

∑ ряд.601 – 611 по гр.3

≤ ряд.295 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.3

≤ ряд.300 гр.1

∑ ряд.601 – 611 по гр.4

≤ ряд.310 гр.1

∑ ряд.601 – 611 по гр.5

≤ ряд.315 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.4

≤ ряд.315 гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.6

≤ ряд.335 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.5

≤ ряд.335 гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.7

≤ ряд.305+ ряд.320+ ряд.325+ ряд.330  гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.6

≤ ряд.305+ ряд.320+ ряд.325+ ряд.330  гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.8

≤ ряд.280 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.7

≤ ряд.280 гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.10

≤ ряд.340 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.9

≤ ряд.340 гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.11

≤ ряд.285 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.10

≤ ряд.285 гр.2

∑ ряд.601 – 611 по гр.12

≤ ряд.345 гр.1

∑ ряд.612 – 619 по гр.11

≤ ряд.345 гр.2

в) використання куплених ресурсів  у звітному році  у сільськогосподарському виробництві відображається  у витратах на виробництво, тобто  при наявності відповідних показників у розділі ІІІ «Купівля матеріально–технічних ресурсів для виробничих потреб» повинно бути їх віднесення на елементи витрат у ІІ розділі «Витрати на виробництво продукції сільського господарства», а саме:

розділ ІІІ «Купівля матеріально–технічних ресурсів для виробничих потреб»

розділ ІІ «Витрати на виробництво продукції сільського господарства»

∑ ряд.4130–4190

≤ ряд.301 гр.2

∑ ряд.4010–4120

≤ ряд.295 гр.1

∑ ряд.4200–4230

≤ ряд.315 гр.1+2

∑ ряд.4240–4250

≤ ряд.325 гр.1+2

∑ ряд.4260–4550

≤ ряд.310 гр.1

∑ ряд.4560–4650 та ряд.5450–5700

≤ ряд.335 гр.1+2

∑ ряд.4660–5370 та ряд.5400–5442

≤ ряд.330 гр.1+2

г)  дані розділу ІV «Баланс сільськогосподарської продукції» повинні бути ув'язані з даними розділу І «Виробництво і реалізація продукції сільського господарства і послуг»;


розділу ІV «Баланс сільськогосподарської продукції»

розділ І «Виробництво і реалізація продукції сільського господарства і послуг»

гр.2 мінус гр.3 «Надходження» без куплених та інших надходжень окремих видів продукції

гр.2 відповідних рядків щодо виробництва окремих видів продукції

гр.5 «Продано»

гр.4 «Реалізація у натуральному виразі»

 

у формі №10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарских підприємствах»:

а) з рядка 1100 «Трактори–всього» розшифровувати  ряд.1121 «Трактори колісні» та ряд.1122 «Тракори гусеничні»;
б) з рядка 3211 «Дощувальні машини» розшифровувати  ряд.32911 «стаціонарні» та ряд.3292 «пересувні»;
в) обов’язково заповнюється розділ  «Довідково»;

 

 у формі №2-ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства та малого підприємства»:

  а) у розділі 1. «Загальні показники» графа 3 проставляється у «людино–днях», а не у «людино-годинах»!

 у форми №4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур":  

значення всіх показників мають формат представлення у гектарах  (з двома знаками після коми).За відсутності даних рядки (графи) звіту містять прочерк.
Звертаємо увагу на те, що дані про площі посіву кукурудзи, яка призначена для консервування або використання її у свіжому вигляді, вміщує рядок 1951, про посіви кукурудзи, призначені для використання на кормові потреби (на силос, зелений корм, сінаж тощо) – рядок 2230.
Рядок 0260 вміщує дані про загальну площу, яка зайнята зерновими культурами (гібридами, сумішшю колосових культур тощо), які не перераховані у формі. За цим рядком ураховані також площі зріджених озимих посівів, які були підсіяні ярими зерновими культурами (наприклад, після випадання посівів озимої пшениці площа була досіяна ячменем ярим).
Площі бобових культур, які передбачається збирати зеленими, відображені у складі овочевих культур  за рядками 1321, 1781 і 1951.
Рядок 1951 вміщує дані про площу посіву решти овочевих культур, які не передбачені бланком. Цей рядок також містить дані щодо площі кукурудзи, початки якої в молочній та молочно-восковій стиглості призначені для консервування або використання у свіжому вигляді на продовольчі потреби, посівів зернобобових культур (крім гороху), які призначені для збирання стручків у зеленому вигляді.