Зовнішньоекономічна діяльність

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(тел. 26–16–71, 26-33-29)

Статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності в Херсонській області у 2012-2016 роках”

Містить інформацію про обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку області в розрізі країн-інвесторів, видів економічної діяльності підприємств. Наведений сукупний капітал нерезидентів в економіці області у розрахунку на одну особу. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст та районів, а також надано інформацію по Україні в регіональному розрізі.

Кількість стор. – 40
Термін видання: cерпень
Орієнтовна ціна – 60грн.

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Херсонської області товарами та послугами за 2012–2016 роках”

Містить дані про зовнішньоторговельний баланс області, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами, товарну структуру зовнішньої торгівлі та структуру експорту-імпорту послуг, динаміку експорту-імпорту товарів та послуг по країнах світу, динаміку товарної структури та структури експорту-імпорту послуг, розподіл обсягів експорту, імпорту товарів та послуг у розрізі регіонів України, районів та міст області; операції з давальницькою сировиною та продукцією, виготовленою з неї.

Кількість стор. 60
Термін видання: вересень
Орієнтовна ціна – 80 грн.

Статистичний бюлетень “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності в Херсонську область”

Наведено дані про рух та обсяги іноземних інвестицій підприємствам області, окремих міст та районів області за станом на початок і кінець звітного періоду в розрізі країн світу, видів економічної діяльності.

Кількість стор. – 40
Термін видання: щоквартально,
ІІІ декада з місячним запізненням
Орієнтовна ціна – 40 грн.