Зовнішньоекономічна діяльність

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(тел. 26–16–71, 22-59-39)

Статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності в Херсонській області у 2014-2018 роках”

Містить інформацію про обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку області в розрізі країн-інвесторів, видів економічної діяльності підприємств. Наведений сукупний капітал нерезидентів в економіці області у розрахунку на одну особу. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст та районів, а також надано інформацію по Україні в регіональному розрізі.

Кількість стор. – 40
Термін видання: серпень
Орієнтовна ціна – 60 грн

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Херсонської області товарами та послугами у 2014–2018 роках”

Містить дані про зовнішньоторговельний баланс області, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами, товарну структуру зовнішньої торгівлі та структуру експорту-імпорту послуг, динаміку експорту-імпорту товарів та послуг по країнах світу, динаміку товарної структури та структури експорту-імпорту послуг, розподіл обсягів експорту, імпорту товарів та послуг у розрізі регіонів України, районів та міст області; операції з давальницькою сировиною та продукцією, виготовленою з неї.

Кількість стор. – 40
Термін видання: вересень
Орієнтовна ціна – 100 грн

Статистичний бюлетень “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області”

Наведено дані про рух та обсяги іноземних інвестицій підприємствам області, області за станом на початок і кінець звітного періоду в розрізі країн світу, видів економічної діяльності.

Кількість стор. – 30
Термін видання: щоквартально,
ІІІ декада з місячним запізненням
Орієнтовна ціна – 30 грн