Зовнішньоекономічна діяльність

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(тел. 26–4719, 22-44-79)

Статистичний збірник “Зовнішньоекономічна діяльність  Херсонської області  у 2015–2019 роках”

Містить дані про зовнішньоторговельний баланс області, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами, товарну структуру зовнішньої торгівлі та структуру експорту-імпорту послуг, динаміку експорту-імпорту товарів та послуг по країнах світу, динаміку товарної структури та структури експорту-імпорту послуг, розподіл обсягів експорту, імпорту товарів та послуг у розрізі районів та міст області; операції з давальницькою сировиною та продукцією, виготовленою з неї,  інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу.

Кількість стор. 60
Термін видання: вересень
Орієнтовна ціна – 120 грн