Транспорт

Транспорт
(тел. 49-53-78)

Статистичний збірник “Транспорт і зв’язок Херсонської області за 2016 рік”

Містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують діяльність підприємств транспорту та зв’язку області за 2016р. у порівнянні з попередніми роками. Наведено дані про транспортну мережу, транспортування вантажів і пасажирів, наявність рухомого складу, а також щодо безпеки дорожного руху, інвестиції в основний капітал розвитку і структурної перебудови галузей транспорту та зв’язку, фінансовірезультати діяльності підприємств транспорту та зв’язку. Дані наведено у співставленні з іншими регіонами України. Надано короткий огляд основних тенденцій, що склалися за останні роки.      

Кількість стор. – 80
Термін видання: ІІІ декада серпня
Орієнтовна ціна – 70 грн.