Статистика сільського, лісового та рибного господарства

Статистика сільського, лісового та рибного господарства
(тел. 26-35-93, 22-44-09)

Статистичний бюлетень “Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (остаточні дані) ”

Містить дані про посівні, зібрані площі, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур та плодово-ягідних насаджень по всіх категоріях господарств області в розрізі районів.

Кількість стор. – 200
Термін видання: ІІІ декада березня
Орієнтовна ціна – 120 грн.

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин ”

Наведені дані про виробництво основних видів продукції тваринництва і чисельність поголів`я худоби та птиці по категоріях господарств і районах за відповідний період поточного та попереднього років.

Кількість стор. – за січень–грудень та місячна – 50
Термін видання: за січень–грудень ІІ декада січня;
та ІІ декада щомісячно
Орієнтовна ціна – 100 грн

Статистичний бюлетень “Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції рослинництва та тваринництва сільськогосподарськими підприємствами по напрямках реалізації та в розрізі районів.

Кількість стор. – 120
Термін видання: річна ІІІ декада лютого;
та місячна ІІ декада щомісячно
Орієнтовна ціна: річна – 120 грн.;
місячна – 90 грн.

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами за 2017 рік”

Містить показники про виробництво продукції тваринництва, чисельність, рух та продуктивність худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах області в розрізі районів.

Кількість стор. – 120
Термін видання: ІІІ декада лютого
Орієнтовна ціна – 100 грн

Статистичний бюлетень “Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай  сільськогосподарських культур у 2017 році”

Містить дані про кількість внесених мінеральних та органічних добрив всього та під окремі сільськогосподарські культури в розрахунку на 1 га посівної площі в розрізі районів області.

Кількість стор. – 36
Термін видання: ІІ декада березня
Орієнтовна ціна – 70 грн

Статистичний бюлетень “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року”

Містить дані про посівні площі по окремих видах сільськогосподарських культур в розрізі категорій господарств та районів.

Кількість стор. – 85
Термін видання: ІІІ декада липня
Орієнтовна ціна – 105 грн

Статистичний бюлетень “Лісогосподарська діяльність у 2017 році”

Містить інформацію про обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства, заготівлю деревини, лісові пожежі.

Кількість стор. – 20
Термін видання: річна, І декада квітня
Орієнтовна ціна – 50 грн

Економічна доповідь “Сільське господарство Херсонщини у 2017 році”

Наведений комплексний економічний аналіз стану сільського господарства: роль галузі в економіці регіону, динаміки обсягів валової продукції сільського господарства, структурних змін в складі товаровиробників сільськогосподарської продукції, умови життя домогосподарств в сільській місцевості, ринок праці та заробітна плата робітників галузі та ряд інших показників.

Кількість стор. – 30
Термін видання: ІІ декада квітня
Орієнтовна ціна – 75 грн