Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське, лісове та рибне господарство
(тел. 26-35-93, 22-44-09)

Статистичний бюлетень “Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (остаточні дані) ”

Містить дані про посівні, зібрані площі, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур та плодово-ягідних насаджень по всіх категоріях господарств області в розрізі районів.

Кількість стор. – 200
Термін видання: ІІІ декада березеня
Орієнтовна ціна – 100 грн.

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами”

Наведені дані про виробництво основних видів продукції тваринництва і чисельність поголів`я худоби та птиці по категоріях господарств і районах за відповідний період поточного та попереднього років.

Кількість стор. – за січень–грудень
та місячна –40
Термін видання: за січень–грудень, ІІ декада січня;
та ІІ декада щомісячно
Орієнтовна ціна – 80 грн

Статистичний бюлетень “Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції рослинництва та тваринництва сільськогосподарськими підприємствами по напрямках реалізації та в розрізі районів.

Кількість стор. –  120
Термін видання: річна, річна – ІІІ декада лютого;
та місячна – ІІ декада щомісячно
Орієнтовна ціна: річна – 100 грн.;
місячна –80 грн.

Статистичний бюлетень “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2016 рік”

Містить економічні показники, що характеризують господарську діяльність сільськогосподарських підприємств в цілому по області, по районах, по категоріях господарств та по окремим видам сільськогосподарської продукції .

Кількість стор. –  60
Термін видання: ІІІ декада червня
Орієнтовна ціна – 85 грн.

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами за 2016 рік”

Містить показники про виробництво продукції тваринництва, чисельність, рух та продуктивність худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах області в розрізі районів.

Кількість стор. –  120
Термін видання: ІІІ декада лютого
Орієнтовна ціна – 100 грн.

Статистичний бюлетень “Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2016 році”

Містить дані про кількість внесених мінеральних та органічних добрив всього та під окремі сільськогосподарські культури в розрахунку на 1 га посівної площі в розрізі районів області.

Кількість стор. –  36
Термін видання: ІІ декада березня
Орієнтовна ціна – 50 грн.

Статистичний бюлетень “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року”

Містить дані про посівні площі по окремих видах сільськогосподарських культур в розрізі категорій господарств та районів.

Кількість стор. –  85
Термін видання: ІІІ декада липня
Орієнтовна ціна – 95 грн.

Статистичний бюлетень “Лісогосподарська  діяльність  у 2016 році”

Містить інформацію про обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства, заготівлю деревини, лісові  пожежі.

Кількість стор. – 20
Термін видання: річна, І декада квітня
Орієнтовна ціна – 30 грн.

Економічна доповідь “Сільське господарство Херсонщини у 2016 році”

Наведений комплексний економічний аналіз стану сільського  господарства: роль галузі в економіці регіону, динаміки обсягів валової продукції сільського господарства, структурних змін в складі товаровиробників сільськогосподарської продукції, умови життя домогосподарств в сільській місцевості, ринок праці та заробітна плата робітників галузі та ряд інших  показників.

Кількість стор. – 30
Термін видання: ІІ декада квітня
Орієнтовна ціна – 45 грн.