Послуги

Послуги
(тел. 49-53-78)

Статистичний бюлетень “Діяльність підприємств сфери послуг Херсонської області”

Містить інформацію за квартал про основні показники роботи підприємств сфери послуг (з госпрозрахунковою та бюджетною формою фінансування), обсяг реалізованих послуг різним споживачам за видами економічної діяльності в розрізі міст та районів.

Кількість стор. – 10
Термін видання: щоквартально,
на 61 день після звітного періоду
Орієнтовна ціна – 40 грн