Навколишнє середовище

Навколишнє середовище
(тел. 26-35-93, 22-44-09)

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2017 році»

Містить інформацію про викиди в атмосферне повітря по загальній кількості, в т.ч. уловлених знешкоджених забруднюючих речовин; кількість речовин, що надійшли на очисні споруди, викиди забруднюючих речовин на душу населення та на 1 кв.км території.

Кількість стор. – 21
Термін видання: річна,
ІІІ декада квітня
Орієнтовна ціна – 40 грн.

Статистичний бюлетень «Утворення та поводження з відходами у 2017 році»

Містить інформацію про утворення, використання та знешкодження відходів в розрізі районів та видах токсичних відходів.

Кількість стор. – 42
Термін видання: річна, ІІІ декада травня
Орієнтовна ціна – 55 грн

Економічна доповідь “Довкілля Херсонської області у 2017 році”

Містить аналіз стану навколишнього природного середовища області: викидів в атмосферу шкідливих речовин, утворення токсичних відходів, екологічних витрат, стану лісового, мисливського та заповідного господарства.

Кількість стор. – 7
Термін видання: І декада червня
Орієнтовна ціна – 55 грн