Діяльність підприємств

Діяльність підприємств
(тел. 26-37-49)

Статистичний збірник “Діяльність підприємств-суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Херсонської області”

Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів підприємництва області в 2020 році у порівнянні з попередніми роками. У збірнику подана інформація про кількість підприємств   на   10   тис.   наявного   населення, середньорічну кількість  
працюючих, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), основні фінансово-економічні показники діяльності підприємств і організацій області за ряд років. Інформація розподілена за видами економічної діяльності та в розрізі районів, а також в розрізі великих, середніх, малих та мікропідприємств.

Кількість стор. – 275
Термін видання: грудень
Орієнтовна ціна – 180 грн

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання Херсонської області”

Містить інформацію про обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. наявного населення, середньорічну кількість працюючих, витрати на персонал, основні фінансово-економічні показники діяльності підприємств і організацій області за ряд років, окремі показники по фізичних особах-підприємцях. Інформація розподілена за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Кількість стор. – 200
Термін видання: грудень
Орієнтовна ціна – 180 грн

Статистичний бюлетень “Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємств і організацій Херсонської області за 2020 рік (по всій сукупності підприємств)”

Містить інформацію про активи, власний капітал та зобов’язання підприємств; прибутки, збитки; рентабельність. Дані наведені за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Кількість стор. – 56
Термін видання: ІІІ декада червня (річний)
Орієнтовна ціна – 70 грн