Внутрішня торгівля

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
(тел. 22-44-79)

Статистичний збірник “Торгівля Херсонської області”

Містить дані про оптовий та роздрібний товарооборот підприємств, з основним видом діяльності – торгівля, по області та в розрізі районів і міст обласного підпорядкування, за видами економічної діяльності (КВЕД), структуру роздрібного товарообороту, товарних запасів, індекси роздрібних цін і фізичного обсягу роздрібного товарообороту, фінансові показники роботи підприємств торгівлі. Наведені дані про окремі показники з оптової та роздрібної торгівлі по регіонах України.

Кількість стор. – 100
Термін видання: червень