Оплата праці та соціально-трудові відносини

Оплата праці та соціально-трудові відносини
(тел. 49-92-38)

Статистичний збірник “Праця на Херсонщині у 2021 році”

Містить інформацію з праці за ряд років, яка базується, в основному, на звітності підприємств і висвітлює питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів. Наведені методичні матеріали.

Кількість стор. – 200
Термін видання: серпень

Статистичний бюлетень “Стан виплати заробітної плати працівникам області”

Містить щомісячну інформацію, яка характеризує стан заборгованості із виплати заробітної плати. Інформація наводиться за видами економічної діяльності і промислової діяльності, у розрізі районів області.

Кількість стор. – 20
Термін видання: щомісячно

Статистичний бюлетень “Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників області”

Містить щомісячну інформацію, яка характеризує кількість працівників, відпрацьований час, фонд оплати праці, заробітну плату штатних працівників за видами економічної діяльності і промислової діяльності за регіонами України, а також індекси реальної заробітної плати.

Кількість стор. – 20
Термін видання: щомісячно

Статистичний бюлетень “Кількість, заробітна плата та зайнятість працівників Херсонської області у 2022 році”

Містить інформацію з праці яка висвітлює питання щодо зайнятості  робочої сили та її мобільності, розміру номінальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу за видами економічної діяльності та по  районах області.

Кількість стор. – 70
Термін видання: щоквартально

Економічна доповідь– «Заробітна плата та стан її виплати у 2021 році»

Містить інформацію, яка охоплює питання заробітної плати, стану її виплати за видами економічної діяльності, по районах області в співставленні з попередніми роками.

Кількість стор. – 20
Термін видання: ІІ декада березня