Комплексні статистичні публікації

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
(тел. 49-43-28)

Статистичний збірник “Статистичний щорічник Херсонської області за 2021 рік”

Містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області за 2021 рік порівняно з попередніми роками. Дані наводяться за основними секторами економіки, наведені показники структурних змін в економіці, зовнішньоекономічна діяльність, статистичні показники інших областей України. Більшість показників соціально-економічного розвитку області наведено за основними видами економічної діяльності, у розрізі районів. До всіх розділів надані методологічні пояснення.

Кількість стор. – 480
Термін видання: вересень

 

Статистичний бюлетень “Соціально-економічне становище Херсонської області”

Містить оперативні дані про основні показники соціально-економічного розвитку області в цілому та в розрізі районів та міст області.

Кількість стор. – 50-90
Термін видання: щомісячно, I декада

Економічна доповідь “Про соціально-економічне становище Херсонської області”

Містить економічний аналіз поточної статистичної звітності порівняно з попередніми періодами. Інформація сформована за такими розділами: демографічна ситуація, доходи населення, діяльність підприємств, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт, ЄДРПОУ, зовнішньоекономічна діяльність, споживчі ціни.

Кількість стор. – 60-70
Термін видання: щомісячно, І декада