Серпень 2010 року

31.08.2010

Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за січень–червень 2010 року

27.08.2010

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень–липень 2010 року

26.08.2010

Заробітна плата найманих працівників за липень 2010 року

Кількість і робочий час найманих працівників за липень 2010 року

Стан виплати заробітної плати на 1 серпня 2010 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів через АЗС за липень 2010 року

25.08.2010

Лісогосподарська діяльність у січні–червні 2010 року

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті у січні–червні

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у липні 2010 року

Продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень–липень 2010 року

Діяльність підприємств сфери послуг за липень 2010 року

Про надання субсидій населенню за липень 2010 року

18.08.2010

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати за червень 2010 року

Структура фонду робочого часу працівників у січні-червні 2010 року

17.08.2010

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у січні–червні

Міграція населення у січні–червні

Кількість шлюбів та розлучень у січні–червні 2010 року

Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) у січні–червні

Чисельність населення на 1 липня 2010 року

Основні демографічні показники за січень–червень 2010 року

Стан сільського господарства Херсонської області за січень–липень 2010 року

Підсумки роботи промисловості за січень–липень 2010 року

Підсумки роботи транспорту за січень–липень 2010 року

16.08.2010

Капітальні інвестиції за січень–червень 2010 року

Введення в експлуатацію житла за січень–червень 2010 року

Виконання будівельних робіт за січень–липень 2010 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–червні 2010 року

13.08.2010

Зовнішня торгівля послугами у січні–червні 2010 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими країнами-партнерами за січень–червень 2010 року

10.08.2010

Індекси цін

03.08.2010

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області за січень–червень 2010 року