Травень 2010 року

31.05.2010

Про діяльність бірж Херсонської області за січень–березень 2010 року

Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення за січень–березень 2010 року

28.05.2010

Кількість і робочий час найманих працівників за квітень 2010 року

Заробітна плата найманих працівників за квітень 2010 року

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності1 за січень–квітень 2010 року

27.05.2010

Стан виплати заробітної плати на 1 травня 2010 року

26.05.2010

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів через АЗС за квітень 2010 року

Діяльність підприємств сфери послуг за квітень 2010 року

25.05.2010

Продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках за січень–квітень 2010 року

Про надання субсидій населенню за квітень 2010 року

21.05.2010

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень-березень 2010 року

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті у січні–березні

Лісогосподарська діяльність у січні–березні 2010 року

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у квітні 2010 року

19.05.2010

Структура фонду робочого часу працівників у січні-березні 2010 року

Стан укладення колективних договорів на 31 березня 2010 року

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати за березень 2010 року

Капітальні інвестиції за січень–березень 2010 року

Введення в експлуатацію житла за січень–березень 2010 року

18.05.2010

Підсумки роботи транспорту за січень–квітень 2010 року

Міграція населення у січні–березні

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у січні–березні

Кількість шлюбів та розлучень у січні–березні

Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) у січні–березні

Чисельність населення на 1 квітня 2010 року

Основні демографічні показники за січень–березень 2010 року

Виконання будівельних робіт за січень–квітень 2010 року

Стан сільського господарства Херсонської області за січень–квітень 2010 року

Підсумки роботи промисловості за січень–квітень 2010 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні–березні 2010 року

17.05.2010

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими країнами-партнерами за січень–березень 2010 року

13.05.2010

Зовнішня торгівля послугами у січні–березні 2010 року

12.05.2010

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2009 році

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 1 січня 2010 року

11.05.2010

Індекси цін

Структура роздрібного товарообороту підприємств у 2009 році

07.05.2010

Незавершене будівництво станом на 1 січня 2010 року

05.05.2010

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області за січень-березень 2010 року

Поводження з відходами I-III класів небезпеки у 2009 році

Доходи та витрати населення Херсонської області за 2009 рік (попередні дані)