Відтворення лісів (2010-2022)

Відтворення лісів (2010-2022)

 (га)

 

Площа
відтворення
лісів

У тому числі

площа
лісовідновне
ння

з неї

площа
лісорозведен
ня

з неї

шляхом
садіння та
висівання
лісу

природного
поновлення
лісу

шляхом
садіння та
висівання
лісу

природного
поновлення
лісу

2010

1972

508

. . .

. . .

1464

. . .

. . .

2011

1606

520

. . .

. . .

1086

. . .

. . .

2012

1576

329

. . .

. . .

1247

. . .

. . .

2013

1289

847

. . .

. . .

1036

. . .

. . .

2014

914

236

236

678

665

13

2015

827

194

194

633

633

2016

642

360

39

321

282

282

2017

223

118

5

113

105

105

2018

187

82

18

64

105

105

2019

135

125

57

68

10

10

2020

218

208

124

84

10

10

2021

624

544

80

2022