Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2016рр.)

Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2016рр.)

 

Площа
мислив-
ських
угідь на
кінець
року,
тис.га

Витрати на ведення
мисливського господарства
(у фактичних цінах), тис.грн

Облікова кіль-
кість штатних
працівників,
зайнятих у
мисливському
господарстві,
на кінець року,
осіб

Чисельність
тварин у мисливських господарствах
тис. голів

Кількість
розплідни-
ків, ферм
для
штучного
розведення
мисливських
тварин,
одиниць

усього

у т.ч. на
охорону, від-
творення, облік диких тварин,
упорядкування мисливських угідь

копит-
ні
тварини

хутро-
ві
звірі

перна-
та
дичина

1990

2231,9

x

x

164

8,5

153,2

370,0

1

1991

2259,2

x

x

162

8,5

139,9

340,0

1

1992

2233,0

x

x

198

8,9

157,0

426,6

1

1993

2270,0

x

x

197

7,4

165,0

556,2

1

1994

2274,0

x

x

197

6,6

142,5

615,1

1

1995

2252,4

x

x

213

7,2

146,1

861,5

1

1996

2220,7

x

x

204

7,4

137,0

941,0

1

1997

2220,7

840,2

392,4

230

7,0

143,3

775,1

1

1998

2233,0

1045,7

499,7

238

5,4

145,8

1203,1

1

1999

2188,0

1102,8

416,6

216

5,6

143,2

1001,0

1

2000

2195,9

1070,3

662,6

213

5,7

140,4

866,1

1

2001

2195,9

1188,5

656,6

207

5,3

134,9

896,1

1

2002

2195,9

1211,3

620,8

192

5,5

140,7

708,7

1

2003

2195,9

1700,1

542,4

208

6,4

141,4

671,3

1

2004

2196,0

2560,8

591,4

225

6,3

156,5

636,9

1

2005

2193,2

2638,3

727,3

248

6,5

131,4

681,4

1

2006

2193,2

3339,7

1199,0

243

6,5

134,1

710,5

1

2007

2193,2

3519,6

1251,3

308

6,4

124,2

659,1

1

2008

2196,5

6061,8

2040,3

332

6,0

129,0

751,1

4

2009

2193,8

6900,7

2131,4

335

5,7

135,4

669,9

7

2010

2193,8

8782,6

2438,2

341

5,0

127,3

708,5

7

2011

2011,8

10009,5

3431,4

338

5,6

128,2

715,1

5

2012

2007,3

10951,1

3217,1

340

5,4

113,7

571,6

7

2013

2009,4

7303,6

2589,3

276

2,6

109,7

633,0

6

2014

2008,4

7754,0

2663,8

263

2,8

110,9

586,2

6

2015

1992,9

8318,4

3026,3

264

3,1

104,6

625,0

5

2016

1989,1

8481,6

3918,8

252

3,2

105,7

625,0

4