Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Херсонській області (щоквартальна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік| 2021 рік

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Херсонській області у ІІ кварталі 2021 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

З нього населенню

тис.грн

у % до обсягу
реалізованих
послуг за
видом
діяльності

Усього

 

1208872,7

397063,7

32,8

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

H

545290,2

63544,6

11,7

  Наземний і трубопровідний
транспорт

49

256538,6

39008,5

15,2

  Водний транспорт

50

к

-

-

  Авіаційний транспорт

51

к

-

-

  Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52

209298,7

к

к

  Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

50044,4

34803,4

69,5

  Тимчасове розміщування

55

33161,5

18915,2

57,0

  Діяльність із забезпечення стравами
і напоями

56

 

16882,9

 

15888,2

 

94,1

Інформація та телекомунікації

J

107986,9

86129,6

79,8

  Видавнича діяльність

58

3632,4

к

к

  Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання
звукозаписів

59

 

к

 

к

 

к

  Діяльність у сфері радіомовлення та
телевізійного мовлення

60

к

 

к

 

к

  Телекомунікації (електрозв'язок)

61

79992,3

63769,2

79,7

  Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними
діяльність

62

к

 

к

 

к

  Надання інформаційних послуг

63

к

-

-

Операції з нерухомиммайном

L

148066,6

6457,0

4,4

Професійна,наукова та технічна
діяльність

M

68983,3

9352,9

13,6

  Діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку

69

13149,0

 

к

 

к

  Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з
питань керування

70

-

-

-

  Діяльність у сферах архітектури
та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71

27772,0

3354,2

12,1

  Наукові дослідження та розробки

72

7087,2

125,5

1,8

  Рекламна діяльність і дослідження
кон'юнктури ринку

73

11409,8

 

к

 

к

  Інша професійна,
наукова та технічна діяльність

74

1057,8

 

к

 

к

  Ветеринарна діяльність

75

8507,5

5614,5

66,0

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

86939,1

19571,9

22,5

Оренда, прокат і лізинг

77

к

-

-

Діяльність із працевлаштування

78

-

-

-

Діяльність туристичних агентств,
туристичних операторів, надання інших
послуг із бронювання та пов’язана з цим
діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та
проведення розслідувань

80

40405,2

к

к

Обслуговування будинків і територій

81

23160,2

17390,3

75,1

Адміністративна та допоміжна офісна
діяльність, інші допоміжні комерційні
послуги

82

к

-

-

Освіта

P

51228,7

49325,9

96,3

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

Q

128352,0

111433,2

86,8

Охорона здоров'я

86

128352,0

111433,2

86,8

Надання послуг догляду із
забезпеченням проживання

87

-

-

-

Надання соціальної допомоги без
забезпечення проживання

88

-

-

-

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

R

6255,2

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва
та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв
та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

-

-

-

Діяльність у сфері спорту,
організування відпочинку та розваг

93

4230,0

3225,6

76,3

Надання інших видів послуг

S

15726,3

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів
і предметів особистого вжитку

95

к

-

-

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.