Обсяг реалізованих послуг по Херсонській області (щоквартальна інформація)

Архів за 2019 рік

Обсяг реалізованих послуг по Херсонській області
у І кварталі 2020 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

З нього населенню

тис.грн

у % до обсягу
реалізованих
послуг за
видом
діяльності

Усього

 

1168118,8

324924,5

27,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

614183,8

63476,2

10,3

Наземний і трубопровідний транспорт

49

263615,5

40931,5

15,5

Водний транспорт

50

11567,8

к

к

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

288216,5

9708,3

3,4

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

18638,1

15805,2

84,8

Тимчасове розміщування

55

2777,5

1384,3

49,8

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56

15860,6

14420,9

90,9

Інформація та телекомунікації

J

88594,3

56593,1

63,9

Видавнича діяльність

58

7432,4

2556,6

34,4

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

985,7

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

3243,5

2122,1

65,4

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

68360,6

50995,8

74,6

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

3319,3

85,7

2,6

Надання інформаційних послуг

63

5252,8

к

к

Операції з нерухомиммайном

L

148782,6

15773,0

10,6

Професійна,наукова та технічна діяльність

M

57705,3

9533,8

16,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

9222,8

1398,1

15,2

Діяльність головних управлінь  (хед-офісів); консультування з питань керування

70

491,7

-

-

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

29454,1

4526,4

15,4

Наукові дослідження та розробки

72

5082,4

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

6843,4

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

867,8

к

к

Ветеринарна діяльність

75

5743,1

2859,2

49,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

82889,6

21297,9

25,7

Освіта

P

72034,0

70694,2

98,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

72474,9

65877,2

90,9

Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок

R

6060,4

3815,2

63,0

Надання інших видів послуг

S

6755,8

2058,7

30,5

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.