Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Херсонській області (щоквартальна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік

 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Херсонській області у ІV кварталі 2020 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

З нього населенню

тис.грн

у % до обсягу
реалізованих
послуг за
видом
діяльності

Усього

 

1388081,4

372019,3

26,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

706092,7

59085,1

8,4

  Наземний і трубопровідний
транспорт

49

303881,7

35717,8

11,8

  Водний транспорт

50

24742,0

к

к

  Авіаційний транспорт

51

к

-

-

  Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52

322806,5

к

к

  Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

к

к

к

  Тимчасове розміщування

55

3543,6

2048,5

57,8

  Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

94461,6

61077,1

64,7

  Видавнича діяльність

58

9405,9

2578,5

27,4

  Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання
звукозаписів

59

к

к

к

  Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

4257,6

к

к

  Телекомунікації (електрозв'язок)

61

73920,1

к

к

  Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними  
діяльність

62

2939,1

-

-

  Надання інформаційних послуг

63

3421,4

к

к

Операції з нерухомиммайном

L

179575,6

23251,7

12,9

Професійна,наукова та технічна діяльність

M

87176,7

11587,7

13,3

  Діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку

69

15558,0

к

к

  Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з
питань керування

70

925,2

-

-

  Діяльність у сферах архітектури
та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71

41781,5

4707,8

11,3

  Наукові дослідження та розробки

72

8197,9

76,5

0,9

  Рекламна діяльність і дослідження
кон'юнктури ринку

73

10396,6

к

к

  Інша професійна,
наукова та технічна діяльність

74

1252,3

к

к

  Ветеринарна діяльність

75

9065,2

4634,7

51,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

92713,0

23962,5

25,8

Освіта

P

79904,1

78428,4

98,2

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

Q

105482,0

82160,9

77,9

Охорона здоров'я

86

104968,3

81647,2

77,8

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

R

к

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

2520,4

1400,4

55,6

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

-

-

-

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

2018,1

1219,7

60,4

Надання інших видів послуг

S

8786,9

2624,4

29,9

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

4380,9

225,2

5,1

Надання інших індивідуальних послуг

96

4406,0

2399,2

54,5

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.