Обсяг реалізованих послуг по Херсонській області (щоквартальна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік

Обсяг реалізованих послуг по Херсонській області
у ІІ кварталі 2020 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

З нього населенню

тис.грн

у % до обсягу
реалізованих
послуг за
видом
діяльності

Усього

 

1059667,4

243877,6

23,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

577547,3

34427,0

6,0

Наземний і трубопровідний
транспорт

49

246318,4

17250,5

7,0

Водний транспорт

50

32698,2

к

к

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52

250224,6

2923,3

1,2

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

8448,0

5083,6

60,2

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами і напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

84279,1

56918,5

67,5

Видавнича діяльність

58

5568,2

2204,5

39,6

Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання
звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

3020,5

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

69608,5

52205,3

75,0

Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними діяльність

62

к

 

к

 

к

Надання інформаційних послуг

63

3218,7

к

к

Операції з нерухомиммайном

L

127694,8

25930,5

20,3

Професійна,наукова та технічна діяльність

M

64473,5

15131,8

23,5

Діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку

69

11597,3

1171,7

10,1

Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з
питань керування

70

417,6

-

-

Діяльність у сферах архітектури
та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71

31916,8

7294,6

22,9

Наукові дослідження та розробки

72

5047,5

к

к

Рекламна діяльність і дослідження
кон'юнктури ринку

73

5339,4

к

к

Інша професійна,
наукова та технічна діяльність

74

1214,3

к

к

Ветеринарна діяльність

75

8940,6

5145,0

57,5

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

95508,9

20108,9

21,1

Освіта

P

37551,4

36232,7

96,5

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

Q

55713,8

46719,9

83,9

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

R

2772,6

1614,5

58,2

Надання інших видів послуг

S

5678,0

1710,2

30,1

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.