Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Херсонській області (щоквартальна інформація)

Обсяг реалізованих послуг  за видами економічної діяльності
по Херсонській області за ІV квартал 2019 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

У т.ч.
реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за
категоріями споживачів
(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам
(установам)

іншим
категоріям
споживачів

населенню

підприємствам
(установам)

іншим
категоріям
споживачів

Усього

 

1414196,4

339372,4

1022454,0

52370,0

24,0

72,3

3,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

830779,0

70076,7

752001,8

8700,5

8,4

90,5

1,0

Наземний і трубопровідний
транспорт

49

303497,4

50311,4

252082,1

1103,9

16,6

83,0

0,4

Водний транспорт

50

36904,8

70,5

29512,8

7321,5

0,2

80,0

19,8

Авіаційний транспорт

51

к

к

к

к

к

к

к

Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52

438582,7

9543,3

428765,8

273,6

2,2

97,8

0,0

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

56371,4

49649,8

6570,0

151,6

88,1

11,6

0,3

Інформація та телекомунікації

J

90700,9

53341,3

35576,4

1783,2

58,8

39,2

2,0

Видавнича діяльність

58

6904,3

к

4563,7

к

к

66,1

к

Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання
звукозаписів

59

1288,3

к

к

к

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та
телевізійного мовлення

60

2701,8

1632,0

1069,8

- 

60,4

39,6

- 

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

72462,4

48975,1

к

к

67,6

к

к

Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними діяльність

62

3563,2

к

2838,1

к

к

79,7

к

Надання інформаційних послуг

63

3780,9

к

3615,7

к

к

95,6

к

Операції з нерухомиммайном

L

157095,1

12857,9

108153,3

36083,9

8,2

68,8

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна,наукова та технічна
діяльність

M

67075,0

11984,6

53195,6

1894,8

17,9

79,3

2,8

Діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку

69

3511,8

2389,1

к

к

68,0

к

к

Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з
питань керування

70

1567,0

- 

1567,0

-

-

100,0

- 

Діяльність у сферах архітектури
та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71

35688,6

4431,7

30324,2

932,7

12,4

85,0

2,6

Наукові дослідження та розробки

72

10059,8

к

9347,9

к

к

92,9

к

Рекламна діяльність і дослідження
кон'юнктури ринку

73

6290,1

к

5991,9

к

к

95,3

к

Інша професійна,
наукова та технічна діяльність

74

1095,5

к

к

к

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

8862,2

4559,2

4155,7

147,3

51,4

46,9

1,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

73167,0

18891,3

51497,5

2778,2

25,8

70,4

3,8

Освіта

P

72560,4

68311,1

к

к

94,1

к

к

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

Q

51613,1

44567,5

6624,4

421,2

86,4

12,8

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

R

10046,9

7489,3

к

к

74,6

к

к

Надання інших видів послуг

S

4787,6

2202,9

2227,5

357,2

46,0

46,5

7,5

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.