Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

 

 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

77455,7

67,8

1024338,4

32,2

946882,7

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

14370,1

69,2

15696,5

30,8

1326,4

   Переробна промисловість

96657,1

71,7

660983,1

28,3

564326,0

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–22362,7

64,4

288714,7

35,6

311077,4

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–7285,5

53,8

2163,3

46,2

9448,8

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–15469,5

71,2

40582,4

28,8

56051,9

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

9152,9

1

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

–1481,0

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

130524,2

74,6

162047,7

25,4

31523,5

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–117864,9

68,3

25217,2

31,7

143082,1

      машинобудування

83003,7

80,6

90289,4

19,4

7285,7

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

4036,6

1

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

49598,8

1

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

11772,9

77,8

13986,4

22,2

2213,5

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

17595,4

77,3

21764,8

22,7

4169,4

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

38439,9

77,1

42760,3

22,9

4320,4

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–37298,1

42,9

334144,0

57,1

371442,1

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3726,6

63,8

13514,8

36,2

9788,2

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.