Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2016 рік

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2016 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

3748486,9

77,1

6522389,6

22,9

2773902,7

   сільське, лісове та рибне господарство

4383176,8

86,5

4763022,5

13,5

379845,7

   промисловість

–424989,7

69,3

912538,8

30,7

1337528,5

   будівництво

–31036,6

76,7

65786,9

23,3

96823,5

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–57446,9

79,3

433379,8

20,7

490826,7

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

126182,4

67,0

181476,8

33,0

55294,4

   тимчасове розміщування й організація харчування

4478,6

76,4

9396,5

23,6

4917,9

   інформація та телекомунікації

6997,5

70,9

8980,5

29,1

1983,0

   фінансова та страхова діяльність

7379,6

71,0

8363,4

29,0

983,8

   операції з нерухомим майном

–196774,3

65,9

61627,5

34,1

258401,8

   професійна, наукова та технічна діяльність

28302,6

69,6

35611,2

30,4

7308,6

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–111708,0

60,2

23671,0

39,8

135379,0

   освіта

2557,2

75,0

2908,7

25,0

351,5

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

12152,7

79,2

13870,9

20,8

1718,2

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–1175,2

53,3

327,5

46,7

1502,7

   надання інших видів послуг

390,2

72,2

1427,6

27,8

1037,4