Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

695697,8

24751825,7

2,8

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

4914,3

92983,4

5,3

   Переробна промисловість

548233,2

17000932,5

3,2

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

228281,0

9324509,8

2,4

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–6773,3

56776,6

–11,9

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

51018,9

2073584,7

2,5

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

11088,8

92446,4

12,0

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

–1486,0

11472,0

–13,0

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

170783,6

1983006,7

8,6

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–18552,5

1101244,6

–1,7

      машинобудування

76942,7

1758371,9

4,4

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

3912,6

37704,9

10,4

         виробництво електричного устатковання

38752,6

756795,2

5,1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

6737,0

347588,5

1,9

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

27540,5

616283,3

4,5

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

36930,0

599519,8

6,2

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155637,4

7123005,6

2,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–13087,1

534904,2

–2,4