Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року | 2018 року

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Усього1

884062,1

19447864,9

4,5

   сільське, лісове та рибне
господарство

–1037,0

44009,0

–2,4

   промисловість

724839,2

17112145,0

4,2

   будівництво

7529,0

335220,0

2,2

   оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

68639,5

745855,1

9,2

   транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

–41705,9

770863,8

–5,4

   тимчасове розміщування й
організація харчування

608,8

51923,9

1,2

   інформація та телекомунікації

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

112484,9

275384,6

40,8

   професійна, наукова та технічна
діяльність

1742,8

28571,8

6,1

   діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

1991,8

13537,7

14,7

   освіта

2

2

2

   охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

9017,2

62991,6

14,3

   мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

   надання інших видів послуг

1За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.
2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.