Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

 

Архів за 2007 рік |  2008 рік | 2009 рік 

Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

 

У фактичних цінах на кінець року,
млн.грн.

Ступінь зносу,
у %

первісна
(переоцінена)
вартість

залишкова
вартість

Усього1

58080

24189

67,3

сільське господарство, мисливство,
лісове господарство

6023

2743

54,5

     сільське господарство, мисливство та
пов’язані з нимипослуги

5991

2729

54,4

     лісове господарство та пов’язані з ним
послуги

32

14

55,6

рибальство, рибництво

95

34

64,2

промисловість

9766

3536

63,8

     добувна

107

90

16,2

     переробна

5007

2396

52,2

     виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води

4652

1050

77,4

будівництво

420

252

39,9

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку

1468

1084

26,2

діяльність готелів та ресторанів

422

233

44,7

діяльність транспорту та зв’язку

21178

2689

87,3

фінансова діяльність

501

342

31,6

операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям

6444

3757

41,7

державне управління

871

385

55,8

освіта

1457

526

63,9

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

1136

576

49,4

надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та спорту

498

252

49,5

Із загального підсумку

 

 

 

вартість житлових будівель

5780

3251

43,8

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.