Капітальні інвестиції (річна інформація)

 

Капітальні інвестиції за 2011 рік

 

Освоєно (використано)1 

 

у фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

3245982

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

3223912

99,3

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

2836841

87,4

      з них

 

 

      капітальне будівництво

1669010

51,4

      машини та обладнання

941445

29,0

    земля

12733

0,4

    існуючі будівлі та споруди

62999

1,9

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва

21544

0,7

    довгострокові біологічні активи
тваринництва

15823

0,5

    інші необоротні матеріальні активи

35235

1,1

    капітальний ремонт

238737

7,4

    інвестиції у нематеріальні активи

22070

0,7

1 Без ПДВ.