Вартість основних засобів у 2000–2010 роках

 

Вартість основних засобів у 2000–2010 роках

 

У фактичних цінах на кінець року, млн.грн.

Ступінь зносу,
у %

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

2000

17362

9034

48,0

2001

17056

9056

46,9

2002

17628

8733

50,7

2003

22006

8328

62,5

2004

18219

8417

54,5

2005

19234

9032

54,2

2006

24067

10090

59,3

2007

29851

13728

55,9

2008

42452

15239

65,5

2009

49369

17129

66,8

2010

58080

24189

67,3