Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

млн.грн

у % до під-сум-ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-
сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

млн.грн

у %
до
під-сум-
ку

Промисловість

9570,7

100

10977,6

100

10211,1

100

10881,2

100

12115,2

100

17306,9

100

25717,1

100

28118,7

100

30691,2

100

28270,0

100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

33,2

0,3

54,9

0,5

43,1

0,4

52,0

0,5

52,4

0,4

106,1

0,6

152,2

0,6

126,4

0,4

139,6

0,5

222,7

0,7

Переробна промисловість

7577,6

79,2

8066,4

73,5

7478,1

73,2

7840,7

72,1

8666,7

71,5

12679,6

73,3

18828,8

73,2

20104,0

71,5

21323,3

69,5

16696,3

59,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів

4637,0

48,5

4434,7

40,4

3992,5

39,1

4335,4

39,8

4849,9

40,0

7116,3

41,1

12892,5

50,1

12497,1

44,4

12902,5

42,0

8283,0

29,3

текстильне виробництво, виробництвво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

32,4

0,3

34,3

0,3

26,0

0,3

17,8

0,2

19,8

0,2

29,3

0,2

37,0

0,1

51,6

0,2

73,2

0,2

103,0

0,4

виготовлення виробів
з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

335,3

3,5

672,2

6,1

738,8

7,2

897,5

8,3

1010,4

8,3

1572,3

9,1

1542,7

6,0

1863,7

6,6

2387,6

7,8

2450,1

8,7

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

736,2

7,7

926,1

8,5

924,1

9,0

742,2

6,8

995,9

8,2

1427,6

8,2

1613,8

6,3

2302,8

8,2

2470,4

8,1

2631,3

9,9

металургійне виробництво, виробництвво готових металевих виробів

352,4

3,7

463,5

4,2

450,9

4,4

357,2

3,3

541,8

4,5

841,1

4,9

587,1

2,3

927,4

3,3

882,9

2,9

805,3

2,8

Машинобу-дування

1090,5

11,4

1209,2

11,0

1145,1

11,2

1311,4

12,1

882,7

7,3

942,5

5,5

1490,6

5,8

1695,8

6,0

1712,5

5,6

1557,0

5,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

8,2

0,1

12,2

0,1

15,3

0,2

17,6

0,2

15,2

0,1

28,5

0,2

32,5

0,1

40,9

0,1

к

к

к

к

виробництво електричного устатковання

320,9

3,4

470,3

4,3

576,0

5,6

529,6

4,9

381,6

3,2

450,1

2,6

541,8

2,1

570,2

2,0

743,0

2,4

673,1

2,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших
угруповань

355,5

3,7

479,4

4,4

297,6

2,9

234,5

2,1

247,2

2,0

294,6

1,7

354,8

1,4

480,6

1,7

513,2

1,7

517,1

1,8

виробни-цтво автотранс-портних засобів, причепів і напівпричепів та інших транс-портних засобів

405,9

4,2

247,3

2,2

256,2

2,5

529,7

4,9

238,7

2,0

169,3

1,0

561,5

2,2

604,1

2,2

к

к

к

к

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт
і монтаж машин і устатковання

332,8

3,5

211,4

1,9

105,4

1,0

102,4

0,9

157,4

1,3

335,8

1,9

444,3

1,7

412,8

1,5

502,9

1,6

533,7

1,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1591,3

16,6

1965,4

17,9

2415,8

23,7

2700,1

24,8

3076,8

25,4

4154,6

24,0

6368,6

24,8

7390,7

26,3

8640,2

28,1

10714,4

37,9

Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами

368,6

3,9

890,9

8,1

274,1

2,7

288,4

2,6

319,3

2,7

366,6

2,1

367,5

1,4

497,6

1,8

588,1

1,9

636,6

2,3

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.