Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

28555209,1

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

20049591,5

70,2

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

114097,8

0,4

     Переробна промисловість

С

19935493,7

69,8

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

12341130,1

43,2

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59159,9

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

2255308,9

7,9

     Виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
     продукції

20

221365,6

0,8

     Виробництво основних фармацевтичних
     продуктів і фармацевтичних препаратів

21

120459,7

0,4

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2141075,5

7,5

     Металургійне виробництво, виробництво
     готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

831698,4

2,9

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
    устатковання

26-30

1551972,8

5,4

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

8088729,7

28,3

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

416887,9

1,5