Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2019 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20458904,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

13182044,3

64,4

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

152200,1

0,7

     Переробна промисловість

С

13029844,2

63,7

     з неї

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і
     тютюнових виробів

10-12

7725860,2

37,8

     текстильне виробництво, виробництво одягу,
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59662,6

0,3

     виготовлення виробів з деревини, виробництво
     паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1714687,8

8,4

     виробництво коксу та продуктів
     нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції

20

181249,3

0,9

     виробництво основних фармацевтичних  продуктів
     і фармацевтичних препаратів

21

73892,0

0,3

     виробництво гумових і пластмасових виробів,
     іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1629089,5

8,0

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

496946,3

2,4

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин 
     і устатковання

26-30

896935,9

4,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

6972938,1

34,1

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

303921,8

1,5