Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2020 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

29689454,2

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

19512126,6

65,7

     Добувна промисловість і розроблення  кар’єрів

B

180268,8

0,6

     Переробна промисловість

С

19331857,8

65,1

     з неї

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

12537067,6

42,2

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
     зі шкіри та інших матеріалів

13-15

121479,9

0,4

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
     поліграфічна діяльність 

16-18

1927518,1

6,5

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

274865,7

0,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

59060,6

0,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2124288,1

7,2

     металургійне виробництво, виробництво готових металевих
     виробів, крім машин і устатковання

24, 25

629598,5

2,1

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

1328205,2

4,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

9651484,9

32,5

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

525842,7

1,8