Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2020 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

20885649,3

100,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

13232440,3

63,4

     Добувна промисловість і розроблення
     кар’єрів

B

124030,0

0,6

     Переробна промисловість

С

13108410,3

62,8

     з неї

 

 

 

     виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
     виробів

10-12

8469947,4

40,6

     текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
     виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

49737,8

0,2

     виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
     та поліграфічна діяльність 

16-18

1321648,9

6,3

     виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

185562,0

0,9

     виробництво основних фармацевтичних продуктів і
     фармацевтичних препаратів

21

38192,3

0,2

     виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
     неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1433317,2

6,9

     металургійне виробництво, виробництво готових
     металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

419069,8

2,0

     машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
     устатковання

26-30

952070,8

4,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

7281288,3

34,8

  Водопостачання; каналізація, поводження
  з
  відходами

Е

371920,7

1,8