Методологічні пояснення

Методологічні пояснення

               Індекс промислової продукції розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 № 224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 № 91). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі валової доданої вартості за базисний рік.
З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях "B", "C", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік.
Розрахунок індексу за 2002-2008 роки здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, розрахованих за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах.

               Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах).
Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції формуються за результатами структурного обстеження підприємств, короткострокові – на підставі місячної звітності.

               Виробництво промислової продукції у натуральному виразі показане, як правило, по валовому випуску продукції, тобто разом з продукцією, використаною для подальшої переробки в межах одного підприємства. Короткострокові дані щодо виробництва продукції, починаючи з 2013 року, надані за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), затвердженої наказом Держстату України від 17.12.2012 № 520, яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2008) та Переліком продуктів для європейської статистики виробництва (PRODCOM-2011).