Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році за період з початку року (щомісячна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

120,2

120,3

114,0

110,4

106,5

104,9

104,8

102,8

102,3

103,4

 

 

  Добувна та переробна промисловість

B+C

117,2

 118,8

 113,8

 109,6

 106,3

 105,9

 105,5

 102,7

 102,6

 103,6

 

 

    Добувна промисловість і розроблення
    кар’єрів

B

 к

 20,3

 30,8

 41,4

 51,3

 58,1

 60,1

 60,7

59,7

 

 

    Переробна промисловість

С

117,5

119,3

 114,4

 110,2

 106,8

 106,4

 105,9

 103,1

 103,0

 103,9

 

 

      з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

132,9

128,0

 122,2

120,7

118,3

 117,3

117,7

112,2

110,8

 111,7

 

 

      текстильне виробництво, виробництво одягу,
      шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

160,8

 131,2

 141,2

136,6

 131,7

 131,1

 119,8

 120,2

118,6

131,3

 

 

      виготовлення виробів з деревини,
      виробництво паперу та поліграфічна
      діяльність

16-18

88,8

 95,9

98,1

 89,1

86,1

 88,1

 89,1

89,1

90,7

91,5

 

 

      виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

19

 

 -

 -

-

-

-

 

 

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

287,9

146,2

117,5

91,3

93,3

 98,1

104,1

102,4

106,9

100,3

 

 

      виробництво основних фармацевтичних
      продуктів і фармацевтичних препаратів

21

82,5

 78,8

 78,2

 78,4

73,2

 72,4

 76,5

73,8

 75,9

 76,7

 

 

      виробництво гумових і пластмасових
      виробів, іншої неметалевої мінеральної
      продукції

22, 23

100,0

84,9

 84,4

 79,8

 80,3

 81,9

 82,5

85,2

88,0

89,7

 

 

      металургійне виробництво, виробництво
      готових металевих виробів, крім машин і  
      устатковання

24, 25

102,2

 110,4

 92,0

 85,2

77,9

 78,1

78,0

82,6

 87,2

 90,4

 

 

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і   
      устатковання

26-30

84,1

116,0

 113,9

 106,4

 99,9

 100,1

100,3

 99,2

 96,1

96,5

 

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

128,5

 124,1

114,4

 112,2

 107,0

 103,0

 103,4

 103,0

101,7

 102,9