Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році за період з початку року (щомісячна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

 Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

103,5

99,0

98,3

98,1

101,7

103,2

102,8

103,3

103,2

102,7

103,4

103,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

103,9

95,7

 96,1

 96,1

 100,4

 100,4

 100,2

 100,7

 100,7

 100,5

 100,4

 100,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1

1

1

 63,1

 79,3

 91,4

 90,6

 86,9

75,3

 71,2

 72,5

73,8

    Переробна промисловість

С

103,8

95,4

96,4

 96,8

100,7

 100,6

100,3

 101,0

 101,2

 101,1

 101,1

 101,0

      з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

98,2

 93,4

 93,7

 97,7

100,1

 99,5

 97,0

97,4

 97,4

96,0

 95,5

95,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

81,3

 91,1

118,5

 95,3

 102,3

 102,2

 106,6

 115,0

126,6

 125,9

 126,9

 136,0

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

126,9

 114,3

 101,7

90,4

109,6

 108,9

 107,8

 108,5

 108,9

 110,2

 108,8

109,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

218,9

126,0

143,4

 138,4

154,2

164,4

162,3

 162,6

160,3

162,3

 158,7

163,5

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

198,7

128,8

121,6

 112,1

118,0

 116,5

115,8

114,6

114,1

115,4

115,4

113,3

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

98,0

 96,8

92,2

 87,7

96,2

 98,1

96,0

 93,8

95,2

 97,7

 100,4

 102,3

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

101,7

 87,0

 98,3

 97,3

 101,6

 101,2

101,0

 103,9

 103,7

104,0

 103,7

 101,9

      Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,3

 108,5

 105,5

 104,8

107,0

 114,0

113,1

 113,0

 113,3

 112,1

 115,7

 113,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.