Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році за період з початку року (щомісячна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

101,2

98,5

98,8

99,7

99,5

99,5

98,2

99,1

99,3

99,9

99,5

99,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

101,6

97,9

 95,8

 95,5

94,0

94,5

 93,6

 95,2

 96,2

 95,1

 94,8

 94,9

    Добувна промисловість і розроблення
    кар’єрів

B

53,2

 31,4

 21,0

 ...1

 ...1

 26,9

 30,7

 38,4

52,1

 69,0

 75,7

 88,0

    Переробна промисловість

С

101,8

98,2

 96,2

 96,3

95,0

 95,5

 94,6

 96,2

 96,9

 95,5

 95,1

 95,0

      з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
      тютюнових виробів

10-12

96,5

93,5

94,1

 93,3

 91,7

92,3

 90,8

 93,8

 95,6

 93,4

 93,4

 93,9

      Текстильне виробництво, виробництво одягу,
      шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

73,8

106,7

 83,5

 70,9

 72,7

 111,2

 93,6

 97,2

84,3

 80,1

 80,5

 75,4

      Виготовлення виробів з деревини,
      виробництво паперу та поліграфічна
      діяльність

16-18

124,3

114,1

110,5

 112,2

 116,6

 115,5

 114,3

 113,6

 111,2

 110,9

 111,4

 110,4

      Виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

19

 

 

      Виробництво хімічних речовин і хімічної
      продукції

20

101,4

112,1

103,1

 125,4

129,0

126,6

 130,0

 124,3

124,5

 124,2

 124,3

 119,5

      Виробництво основних фармацевтичних
      продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

 

1

 

 ...1

...1

...1

...1

...1

...1

 

...1

...1

      Виробництво гумових і пластмасових
      виробів, іншої неметалевої мінеральної
      продукції

22, 23

92,6

105,8

96,4

 100,4

101,5

103,7

105,3

104,7

104,4

103,6

102,8

103,7

      Металургійне виробництво, виробництво
      готових металевих виробів, крім машин і
      устатковання

24, 25

117,9

99,1

85,9

 76,4

 72,6

 78,7

 81,2

 83,2

 85,4

 85,2

 85,1

85,0

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу
      машин і устатковання

26-30

127,4

107,5

 98,9

 98,5

97,1

 94,3

 94,3

 94,6

 95,1

 95,4

 94,4

93,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

100,3

 100,2

 108,0

 113,6

 119,2

 117,5

 113,9

 111,9

110,0

 117,0

 116,7

117,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.