Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році за період з початку року (щомісячна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-
2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

105,0

103,6

104,4

105,5

105,6

104,6

105,3

104,1

104,6

103,5

103,6

 

  Добувна та переробна промисловість

B+C

101,1

 100,1

 99,5

 100,5

 100,3

 98,1

 98,2

 97,4

 97,9

 97,5

 97,4

 

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

...1

...1

 

...1

 1388,4

 925,2

 439,6

 373,8

 296,7

 242,0

 191,3

 161,3

 

    Переробна промисловість

С

101,0

99,9

98,7

 99,3

98,8

 96,6

 96,7

96,0

 96,6

 96,5

 96,6

 

      з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

104,3

 104,8

 101,1

 100,7

 100,6

 98,5

98,5

 97,8

 99,2

99,2

 99,5

 

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

143,4

 75,9

 68,5

 86,9

 84,7

 108,8

 105,2

 101,0

 111,1

103,6

 96,0

 

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,0

114,0

113,1

 115,7

115,5

113,7

 114,8

 113,3

 111,4

 111,4

 108,8

 

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

 

 

 

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

70,2

93,0

 126,5

 122,2

 112,6

105,6

 102,2

 104,2

 103,3

106,9

106,9

 

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

 

к

к

к

 

к

к

к

к

к

к

 

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,4

107,5

119,2

 119,1

 115,4

110,6

111,1

110,3

 110,2

108,6

106,8

 

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,2

 97,2

 108,2

 122,4

 119,6

109,4

109,5

103,0

 98,3

 97,9

 97,0

 

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,8

 89,1

 79,6

 75,9

 73,2

72,0

 71,4

 71,9

 71,7

71,8

 73,4

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,1

 112,5

 117,0

 118,5

 119,6

122,2

 123,6

 121,0

 122,8

120,2

 121,1

 

Символ (к)  - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.