Індекси промислової продукції за видами діяльності (2003-2017 рр.)

Архів за 2003-2012 роки

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013–2017 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

Промисловість

B+C+D

92,4

96,4

98,1

102,0

103,2

  Добувна та переробна промисловість

B+C

89,6

97,6

99,7

101,6

100,6

   Добувна промисловість і розроблення
   кар’єрів

B

133,5

72,2

161,5

123,9

73,3

   Переробна промисловість

С

89,1

98,0

99,0

101,2

101,2

     з неї

 

 

 

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

89,4

115,3

97,6

95,4

96,1

     Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

80,5

37,5

127,6

100,1

136,0

     Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність

16-18

150,3

95,2

80,4

95,2

109,3

    Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

20

168,1

118,6

82,0

119,9

163,5

     Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

     Виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,5

86,2

104,7

122,6

113,4

     Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

86,2

101,4

116,3

87,3

102,3

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання

26-30

76,6

66,2

70,2

132,4

102,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

105,2

91,5

91,5

103,6

114,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.