Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2020 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–травень 2020 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Травень
2020р.
до квітня
2020р.

Травень
2020р.
до травня
2019р.

Січень–
травень 2020р.
до січня–
травня 2019р.

Промисловість

B+C+D

93,9

92,1

106,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

95,3

93,2

106,3

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

151,1

66,7

41,4

    Переробна промисловість

С

95,0

93,5

106,8

      з неї

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

92,0

108,7

118,3

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
      зі шкіри та інших матеріалів

13-15

136,4

120,9

131,7

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

125,4

76,3

86,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

172,1

98,7

93,3

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

92,8

57,8

73,2

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,8

79,4

80,3

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,5

56,6

77,9

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
      устатковання

26-30

82,3

69,2

99,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

91,2

89,9

107,0