Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік

 Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–жовтень 2018 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Жовтень
2018р.
до вересня
2018р.

Жовтень
2018р.
до жовтня
2017р.

Січень–
жовтень
2018р. до
січня–
жовтня
2017р.

Промисловість

B+C+D

94,7

104,7

99,9

  Добувна та переробна промисловість

B+C

92,7

98,2

95,1

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

136,3

311,6

69,0

    Переробна промисловість

С

91,9

96,3

95,5

      з неї

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

85,1

99,3

93,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

224,9

57,1

80,1

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,3

107,4

110,9

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,4

122,0

124,2

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,5

97,5

103,6

      Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

80,1

82,7

85,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання

26-30

104,0

98,1

95,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

102,8

138,3

117,0

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.