Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2018 рік

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Грудень
2018р.
до листопада 2018р.

Грудень
2018р.
до грудня
2017р.

2018р.
до
2017р.

Промисловість

B+C+D

102,2

102,8

99,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

96,0

95,9

94,9

    Добувна промисловість і розроблення
    кар’єрів

B

106,4

245,5

88,0

    Переробна промисловість

С

95,6

93,8

95,0

      з неї

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
      тютюнових виробів

10-12

101,2

98,9

93,9

      Текстильне виробництво, виробництво
      одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
      матеріалів

13-15

94,9

47,1

75,4

      Виготовлення виробів з деревини,
      виробництво паперу та поліграфічна
      діяльність

16-18

81,7

100,9

110,4

      Виробництво коксу та продуктів
      нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної
      продукції

20

72,3

69,4

119,5

      Виробництво основних фармацевтичних
      продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і 
      пластмасових виробів, іншої неметалевої 
      мінеральної продукції

22, 23

99,0

113,3

103,7

      Металургійне виробництво, виробництво
      готових металевих виробів, крім машин і
      устатковання

24, 25

92,3

83,7

85,0

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу
      машин і устатковання

26-30

77,5

82,4

93,5

  Постачання електроенергії, газу, пари 
  та
  кондиційованого повітря

D

123,6

127,2

117,6

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.