Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–серпень 2018 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Серпень
2018р.
до липня
2018р.

Серпень
2018р.
до серпня
2017р.

Січень–
серпень
2018р. до
січня–
серпня
2017р.

Промисловість

B+C+D

131,7

104,3

99,1

  Добувна та переробна промисловість

B+C

138,8

105,5

95,2

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

154,7

79,1

38,4

    Переробна промисловість

С

138,6

106,1

96,2

      з неї

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

212,6

116,4

93,8

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,5

113,6

97,2

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

112,5

109,7

113,6

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

80,9

99,8

124,3

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,3

101,5

104,7

      Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

79,3

99,4

83,2

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання

26-30

104,6

96,6

94,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

115,0

101,1

111,9

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.