Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2020 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–жовтень 2020 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Жовтень
2020р.
до вересня
2020р.

Жовтень
2020р.
до жовтня
2019р.

Січень–
жовтень
2020р. до
січня–
жовтня
2019р.

Промисловість

B+C+D

94,1

112,1

103,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

96,6

110,3

103,6

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

62,1

49,7

59,7

    Переробна промисловість

С

96,8

110,7

103,9

      з неї

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,3

117,1

111,7

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
      шкіри та інших матеріалів

13-15

153,5

264,1

131,3

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

103,6

97,8

91,5

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

59,8

63,1

100,3

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і
      фармацевтичних препаратів

21

108,4

82,4

76,7

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94,9

99,9

89,7

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

115,9

124,5

90,4

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

95,1

100,0

96,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

86,8

118,4

102,9