Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2020 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2020 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий
2020р.
до січня
2020р.

Лютий
2020р.
до лютого
2019р.

Січень–
лютий
2020р. до
січня–
лютого
2019р.

Промисловість

B+C+D

103,1

120,8

120,3

  Добувна та переробна промисловість

B+C

103,3

121,1

118,8

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

    Переробна промисловість

С

103,2

121,7

119,3

      з неї

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,2

124,2

128,0

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
      шкіри та інших матеріалів

13-15

64,3

102,0

131,2

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
      поліграфічна діяльність

16-18

140,9

101,9

95,9

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

127,2

104,9

146,2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
      фармацевтичних препаратів

21

79,1

74,5

78,8

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
      мінеральної продукції

22, 23

141,2

74,9

84,9

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих
      виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,9

117,9

110,4

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

148,8

155,7

116,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

102,6

120,1

124,1

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.