Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2018 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Лютий
2018р.
до січня
2018р.

Лютий
2018р.
до лютого
2017р.

Січень–
Лютий
2018р. до
січня–
лютого
2017р.

Промисловість

B+C+D

104,2

96,0

98,5

  Добувна та переробна промисловість

B+C

107,5

94,6

97,9

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

33,4

14,1

31,4

    Переробна промисловість

С

107,7

95,1

98,2

      з неї

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів

10-12

93,2

90,3

93,5

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

175,1

143,2

106,7

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність

16-18

125,6

107,1

114,1

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

204,2

118,1

112,1

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

22, 23

202,9

114,0

105,8

      Металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

133,7

88,6

99,1

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устатковання

26-30

120,0

95,1

107,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

95,6

100,1

100,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.