Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2020 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2020 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Липень
2020р.
до червня
2020р.

Липень
2020р.
до липня
2019р.

Січень–
липень
2020р. до
січня–
липня
2019р.

Промисловість

B+C+D

92,2

103,6

104,8

  Добувна та переробна промисловість

B+C

80,5

102,0

105,5

   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

87,9

98,1

58,1

   Переробна промисловість

С

80,4

102,1

105,9

   з неї

 

 

 

 

   виробництво харчових продуктів, напоїв і  тютюнових виробів

10-12

57,4

123,2

117,7

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,  виробів
   зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62,8

78,2

119,8

   виготовлення виробів з деревини, виробництво  паперу та
   поліграфічна діяльність

16-18

111,0

94,0

89,1

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

135,7

129,4

104,1

   виробництво основних фармацевтичних продуктів і  
   фармацевтичних препаратів

21

76,8

216,2

76,5

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,6

83,8

82,5

   металургійне виробництво, виробництво готових  металевих
   виробів, крім машин і устатковання

24, 25

95,3

77,7

78,0

   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

143,0

101,3

100,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та
  кондиційованого повітря

D

114,6

105,8

103,4