Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2019 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–листопад 2019 року

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Листопад
2019 до
жовтня
2019

Листопад
2019 до
листопада
2018

Січень–листопад
2019 до
січня–листопада
2018

Промисловість

B+C+D

97,4

104,4

103,6

  Добувна та переробна промисловість

B+C

88,6

96,2

97,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,3

64,6

161,3

    Переробна промисловість

С

88,4

97,3

96,6

      з неї

 

 

 

 

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

87,7

102,5

99,5

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,1

34,8

96,0

      виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,8

88,7

108,8

      виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

55,1

107,0

106,9

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

      виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

72,4

89,3

106,8

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

97,6

86,9

97,0

      машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

119,7

89,7

73,4

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,8

131,9

121,1

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.