Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, тон

сірки
діоксид

діоксид
азоту

оксид
вуглецю

неметанові
леткі
органічні
сполуки

поліароматичні
вуглеводні

тверді
частинки Тч2,5

тверді
частинки
Тч10

аміак

Усього

560,3

352,7

763,6

308,3

 –

79,3

99,4

128,6

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 Енергетика
(сума  рядків 001-011)

437,2

257,6

517,6

113,9

 –

10,0

25,5

6,8

 Виробництво
(сума рядків 012-045)

11,2

39,1

98,2

76,8

 –

46,1

27,0

1,7

 Сільське господарство
(сума рядків 046-049)

54,3

32,6

84,2

1,2

 –

0,4

3,0

116,3

 Відходи
(сума рядків 050-059)

0,2

0,3

1,1

97,7

 –

2,2

 –

0,1

 Інші стаціонарні
джерела викидів

57,4

23,1

62,5

18,7

 –

20,6

43,9

3,7