Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2017 році

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

81321,1

3209,3

752,2

78111,8

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми
зміни клімату

2097,4

385,2

20,0

1712,2

очищення зворотних вод

23757,4

2014,4

520,2

21743,0

поводження з відходами

16811,0

163,6

16647,4

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і
поверхневих вод

259,1

121,2

121,2

137,9

зниження шумового і вібраційного впливу

0,1

 –

0,1

збереження біорізноманіття і середовища
існування

31599,5

434,1

31165,4

радіаційну безпеку

19,1

19,1

науково-дослідні роботи природоохоронного
спрямування

6138,9

6138,9

інші напрями природоохоронної діяльності

638,6

90,8

90,8

547,8