Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2018 році

Архів за 2017 рік

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2018 році

 (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

103825,0

15296,0

1060,2

88529,0

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

2289,1

187,7

100,0

2101,4

очищення зворотних вод

40955,8

12549,0

844,8

28406,8

поводження з відходами

15414,9

1334,4

14080,5

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

257,0

41,1

41,1

215,9

зниження шумового і вібраційного впливу

0,1

 –

0,1

збереження біорізноманіття і середовища існування

36624,2

1174,5

74,3

35449,7

радіаційну безпеку

21,8

21,8

  науково-дослідні роботи природоохоронного
спрямування

7738,8

9,3

7729,5

інші напрями природоохоронної діяльності

523,3

523,3