Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2019 році

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрати на
капітальний
ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

108070,0

7357,7

1299,3

100712,3

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

2291,4

48,9

2242,5

очищення зворотних вод

39447,7

4666,0

485,5

34781,7

поводження з відходами

13766,7

456,1

145,8

13310,6

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

1373,2

873,1

626,3

500,1

зниження шумового і вібраційного впливу

0,1

 –

0,1

збереження біорізноманіття і середовища існування

42199,4

1286,7

41,7

40912,7

радіаційну безпеку

78,8

78,8

  науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

8205,4

26,9

8178,5

інші напрями природоохоронної діяльності

707,3

707,3