Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів ( 2000-2019 роки)

 Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів ( 2006-2019)

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону
атмосферного
повітря і
проблеми
зміни клімату

очищення
зворотних
вод

поводження
з відходами

захист і
реабілітацію
ґрунту,
підземних і
поверхневих
вод

збереження
біорізноманіття
і середовища
існування

інші напрями
природо-
охоронної
діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

34431,4

1428,3

18312,9

1469,0

4640,2

7465,0

1116,0

2007

34937,6

1835,5

17772,4

3495,2

1462,2

9079,0

1293,3

2008

49012,9

2073,9

28370,5

6114,6

962,5

10046,8

2444,6

2009

54653,1

2677,7

26044,6

7289,1

588,5

15458,4

2594,8

2010

60453,8

2213,4

32344,0

6970,3

263,5

14911,5

3751,1

2011

90389,8

2097,8

46015,5

23062,0

9,1

17442,2

1763,2

2012

81374,8

1659,1

42086,9

14730,6

529,9

20340,5

2027,8

2013

63202,7

1524,9

28957,3

8556,0

722,9

21696,5

1745,1

2014

62807,3

1206,4

29026,7

8457,6

1159,8

20862,9

2093,9

2015

71672,7

2232,6

30473,7

11139,0

728,4

25526,8

1572,2

2016

74018,8

1556,8

33523,4

11110,8

167,9

26117,3

1542,6

2017

78111,8

1712,2

21743,0

16647,4

137,9

31165,4

6705,9

2018

88529,0

2101,4

28406,8

14080,5

215,9

35449,7

8274,7

2019

100712,3

2242,5

34781,7

13310,6

500,1

40912,7

8964,7