Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2017 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

3209,3

78111,8

Сільське, лісове та рибне господарство

А

243,3

2308,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

12,6

Переробна промисловість

С

80,0

5193,2

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого
повітря

D

299,9

315,9

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

399,7

2926,7

Будівництво

F

0,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

37,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність

H

194,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

149,8

28943,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування

O

72,8

Освіта

P

5,3

114,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

142,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

2031,3

37848,8