Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

 Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2019 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

7357,7

100712,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

21,8

6133,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

79,2

Переробна промисловість

С

43,7

8076,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

351,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

5995,2

40512,9

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2173,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

70,7

34968,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

245,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

218,1

Освіта

P

5,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

18,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1221,1

7900,6

Надання інших видів послуг

S

29,5