Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів за 2017 рік

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2018 році

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за
КВЕД-2010

Капітальні
інвестиції

Поточні
витрати

Усі види економічної діяльності

 

15296,0

88529,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1343,4

4021,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

21,3

Переробна промисловість

С

183,0

4335,1

      Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

345,7

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

12593,3

37367,4

Будівництво

F

1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

312,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2046,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

384,6

32160,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

742,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

11,9

Освіта

P

4,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги     

Q

271,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

787,0

6892,6

Надання інших видів послуг

S