Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019 роки)

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів (2006-2019)

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону
атмосферного
повітря і
проблеми
зміни клімату

очищення
зворотних
вод

поводжен-
ня з
відходами

захист і
реабілітацію
ґрунту,
підземних і
поверхневихвод

збереження
біорізноманіт-
тя і
середовища
існування

інші
напрями
природо-
охоронної
діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

7152,8

239,7

1245,7

 – 

5580,8

86,6

2007

3804,7

178,1

33,2

3566,8

26,6

2008

2378,4

132,3

925,9

89,5

1148,2

82,5

2009

5485,1

1257,8

985,5

852,6

1216,4

1112,9

59,9

2010

2818,4

289,1

494,7

783,3

724,5

526,8

2011

3480,1

458,9

1995,2

578,9

33,0

414,1

2012

2090,5

217,8

1489,5

223,6

82,5

70,8

6,3

2013

7966,9

400,9

4503,9

174,7

596,8

2283,5

7,1

2014

6736,8

2651,7

1747,1

70,0

1724,8

445,2

98,0

2015

7865,9

3314,1

3495,1

222,3

570,1

145,1

119,2

2016

2278,0

64,3

1902,0

7,3

33,0

216,3

55,1

2017

3209,3

385,2

2014,4

163,6

121,2

434,1

90,8

2018

15296,0

187,7

12549,0

1334,4

41,1

1174,5

9,3

2019

7357,7

48,9

4666,0

456,1

873,1

1286,7

26,9