Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів 2017 рік

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне
повітря за видами економічної діяльності у 2018 році

(тонн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяги
викидів

Крім того,
діоксиду
вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

12368,1

323661,2

       Сільське, лісове та рибне господарство

А

831,8

1461,1

       Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

28,7

522,5

       Переробна промисловість

С

1004,4

69431,9

       Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7334,6

234997,9

       Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

19,5

27,5

       Будівництво

F

416,7

210,0

       Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

 

 

 

       мотоциклів

G

61,1

125,3

       Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

 

 

 

       діяльність

H

743,2

1925,9

       Тимчасове розміщування й організація харчування

I

0,2

101,3

       Інформація та телекомунікації

J

0,2

       Фінансова та страхова діяльність

K

4,8

127,6

       Операції з нерухомим майном

L

1,0

9,8

       Професійна, наукова та технічна діяльність

M

362,8

1542,3

       Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

 

 

 

       обслуговування

N

92,6

200,2

       Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне

 

 

 

       страхування

O

896,4

8558,8

       Освіта

P

304,0

2608,0

       Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

259,9

1793,6

       Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5,7

12,7

       Надання інших видів послуг

S

0,5

4,8

1 Від стаціонарних джерел забруднення