Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році

Архів 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік 

 

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

 

Код за
КВЕД –
2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду
вуглецю

тонн

у % до
2019р.

тонн

у % до
2019р.

Усі види економічної діяльності

 

17794,9

99,8

329176,6

105,8

       Сільське, лісове та рибне господарство

А

856,0

94,9

2193,0

118,6

       Добувна промисловість і розроблення

 

 

 

 

 

       кар’єрів

В

32,2

99,0

655,8

99,5

       Переробна промисловість

С

687,2

89,1

83029,6

109,2

       Постачання електроенергії, газу, пари та

 

 

 

 

 

       кондиційованого повітря

D

14377,2

103,0

228514,4

104,5

       Водопостачання; каналізація, поводження з

 

 

 

 

 

       відходами

E

25,5

110,2

330,4

1077,6

       Будівництво

F

14,2

103,3

29,9

26,8

       Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

 

       автотранспортних засобів і мотоциклів

G

47,9

93,6

40,6

94,7

       Транспорт, складське господарство,

 

 

 

 

 

       поштова та кур’єрська діяльність

H

501,0

100,2

5239,0

332,5

       Тимчасове розміщування й організація

 

 

 

 

 

       харчування

I

0,1

76,3

0,0

6,8

       Інформація та телекомунікації

J

13,3

100,9

581,0

139,3

       Фінансова та страхова діяльність

K

5,2

116,6

       Операції з нерухомим майном

L

0,0

0,4

2,7

201,5

       Професійна, наукова та технічна діяльність

M

296,3

99,8

645,4

43,8

       Діяльність у сфері адміністративного та

 

 

 

 

 

       допоміжного обслуговування

N

65,7

102,8

       Державне управління й оборона; обов’язкове

 

 

 

 

 

       соціальне страхування

O

458,0

65,2

3849,4

77,7

       Освіта

P

221,6

85,2

2535,2

93,1

       Охорона здоров’я та надання соціальної

 

 

 

 

 

       допомоги

Q

180,1

82,7

968,6

52,0

       Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

13,4

79,5

561,6

90,7

       Надання інших видів послуг

S