Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2019 році

Архів 2017 рік | 2018 рік

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю1 у атмосферне
повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2019 році

 

Код за
КВЕД -  2010

Обсяги
викидів

Крім того,
обсяги викидів діоксиду
вугдецю

тонн

у % до
2018р.

тонн

У % до
2018р.

Усі види економічної діяльності

 

17825,6

144,1

311224,8

96,2

       Сільське, лісове та рибне господарство

А

902,2

108,5

1848,7

126,5

       Добувна промисловість і розроблення

 

 

 

 

 

       кар’єрів

В

32,6

113,4

659,2

126,2

       Переробна промисловість

С

771,5

76,8

76058,8

109,5

       Постачання електроенергії, газу, пари та

 

 

 

 

 

       кондиційованого повітря

D

13954,7

190,3

218694,0

93,1

       Водопостачання; каналізація, поводження з

 

 

 

 

 

       відходами

E

23,1

118,4

30,7

111,4

       Будівництво

F

13,7

3,3

111,5

53,1

       Оптова та роздрібна торгівля; ремонт

 

 

 

 

 

       автотранспортних засобів і мотоциклів

G

51,1

83,6

42,9

34,2

       Транспорт, складське господарство,

 

 

 

 

 

       поштова та кур’єрська діяльність

H

500,2

67,3

1575,6

79,7

       Тимчасове розміщування й організація

 

 

 

 

 

       харчування

I

0,1

44,1

0,0

0,0

       Інформація та телекомунікації

J

13,2

7709,9

417,1

       Фінансова та страхова діяльність

K

4,5

100,2

       Операції з нерухомим майном

L

0,8

84,5

1,4

13,9

       Професійна, наукова та технічна діяльність

M

296,9

81,8

1472,0

95,4

       Діяльність у сфері адміністративного та

 

 

 

 

 

       допоміжного обслуговування

N

63,9

69,1

145,2

72,5

       Державне управління й оборона; обов’язкове

 

 

 

 

 

       соціальне страхування

O

702,2

78,3

4956,7

57,9

       Освіта

P

260,2

85,6

2723,9

104,4

       Охорона здоров’я та надання соціальної

 

 

 

 

 

       допомоги

Q

217,8

83,8

1862,1

103,8

       Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16,9

295,2

619,5

4893,1

       Надання інших видів послуг

S

0,0

1,5

5,5

115,0

1 Від стаціонарних джерел забруднення