Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря  (1990-2016 роки)

 

Обсяги викидів діоксиду сірки

усього, тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

на 1 особу, кг

на 1 км2  площі
регіону, кг

1990

21,3

21,3

17,0

748,6

 

1991

21,3

21,3

16,9

749,8

 

1992

15,8

15,8

12,8

575,3

 

1993

13,0

13,0

10,2

457,6

 

1994

9,8

9,8

7,7

345,7

 

1995

9,3

9,3

7,3

327,2

 

1996

8,3

8,3

6,6

290,6

 

1997

6,9

6,9

5,6

243,2

 

1998

5,1

5,1

4,2

179,4

 

1999

2,6

2,6

2,2

92,1

 

2000

2,5

2,3

0,2

2,1

87,8

 

2001

2,1

2,0

0,1

1,8

73,8

 

2002

1,9

1,8

0,1

1,6

66,8

 

2003

2,0

1,8

0,2

1,7

70,3

 

2004

1,8

1,5

0,3

1,6

63,2

 

2005

1,4

1,1

0,3

1,2

49,2

 

2006

0,9

0,6

0,3

0,8

31,6

 

2007

1,2

0,4

0,8

1,1

42,2

 

2008

1,3

0,4

0,9

1,2

45,7

 

2009

1,3

0,5

0,8

1,2

45,7

 

2010

1,0

0,2

0,8

0,9

35,1

 

2011

1,1

0,2

0,9

1,0

38,6

 

2012

0,9

0,1

0,8

0,8

31,6

 

2013

0,9

0,1

0,8

0,8

31,1

 

2014

0,8

0,1

0,7

0,7

26,5

 

2015

1,2

0,6

0,6

1,2

43,7

 

2016

0,5

0,5

-

0,5

17,1

 

1 Враховані викиди по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.

Продовження

 

Обсяги викидів оксидів азоту1

усього, тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами2

на 1 особу, кг

на 1 км2  площі
регіону, кг

1990

4,6

4,6

х

х

х

1991

4,9

4,9

х

х

х

1992

11,8

4,3

7,5

9,3

414,6

1993

3,5

3,5

х

х

х

1994

3,1

3,1

х

х

х

1995

5,7

2,7

3,0

4,5

200,3

1996

5,0

2,3

2,7

4,0

175,7

1997

1,8

1,8

х

х

х

1998

1,4

1,4

х

х

х

1999

1,1

1,1

х

х

х

2000

4,1

1,1

3,0

3,4

144,1

2001

3,4

0,9

2,5

2,9

119,5

2002

3,6

1,0

2,6

3,1

126,5

2003

4,6

0,8

3,8

4,0

161,6

2004

5,0

1,0

4,0

4,4

175,7

2005

4,9

0,7

4,2

4,3

172,2

2006

4,5

0,5

4,0

4,0

158,1

2007

8,7

0,5

8,2

7,8

305,7

2008

9,3

0,5

8,8

8,4

326,8

2009

9,1

0,5

8,6

8,3

319,7

2010

9,1

0,6

8,5

8,3

319,7

2011

8,9

0,6

8,3

8,2

312,7

2012

8,7

0,5

8,2

8,0

305,7

2013

8,1

0,4

7,7

7,6

285,8

2014

6,9

0,4

6,5

6,5

242,8

2015

6,2

0,6

5,6

5,8

218,5

 

2016

0,5

0,5

-

0,4

15,7

 

 

1 У перерахунку на NO2.
2 Враховані викиди по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.
х – дані не збереглися.