Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2019)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2019)

 

Обсяги викидів діоксиду сірки

усього,
тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

на 1 особу,
кг

на 1 км2  площі
регіону, кг

1990

21,3

21,3

17,0

748,6

1991

21,3

21,3

16,9

749,8

1992

15,8

15,8

12,8

575,3

1993

13,0

13,0

10,2

457,6

1994

9,8

9,8

7,7

345,7

1995

9,3

9,3

7,3

327,2

1996

8,3

8,3

6,6

290,6

1997

6,9

6,9

5,6

243,2

1998

5,1

5,1

4,2

179,4

1999

2,6

2,6

2,2

92,1

2000

2,5

2,3

0,2

2,1

87,8

2001

2,1

2,0

0,1

1,8

73,8

2002

1,9

1,8

0,1

1,6

66,8

2003

2,0

1,8

0,2

1,7

70,3

2004

1,8

1,5

0,3

1,6

63,2

2005

1,4

1,1

0,3

1,2

49,2

2006

0,9

0,6

0,3

0,8

31,6

2007

1,2

0,4

0,8

1,1

42,2

2008

1,3

0,4

0,9

1,2

45,7

2009

1,3

0,5

0,8

1,2

45,7

2010

1,0

0,2

0,8

0,9

35,1

2011

1,1

0,2

0,9

1,0

38,6

2012

0,9

0,1

0,8

0,8

31,6

2013

0,9

0,1

0,8

0,8

31,1

2014

0,8

0,1

0,7

0,7

26,5

2015

1,2

0,6

0,6

1,2

43,7

2016

0,5

0,5

-

0,5

17,1

2017

0,7

0,7

-

0,7

25,2

2018

0,7

0,7

-

0,7

24,3

2019

0,6

0,6

-

0,6

22,6

1  За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.

Продовження

 

Обсяги викидів діоксиду азоту

усього,
тис.т

у тому числі

у розрахунку

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

на 1 особу,
кг

на 1 км2  площі
регіону, кг

1990

4,6

4,6

х

х

х

1991

4,9

4,9

х

х

х

1992

11,8

4,3

7,5

9,3

414,6

1993

3,5

3,5

х

х

х

1994

3,1

3,1

х

х

х

1995

5,7

2,7

3,0

4,5

200,3

1996

5,0

2,3

2,7

4,0

175,7

1997

1,8

1,8

х

х

х

1998

1,4

1,4

х

х

х

1999

1,1

1,1

х

х

х

2000

4,1

1,1

3,0

3,4

144,1

2001

3,4

0,9

2,5

2,9

119,5

2002

3,6

1,0

2,6

3,1

126,5

2003

4,6

0,8

3,8

4,0

161,6

2004

5,0

1,0

4,0

4,4

175,7

2005

4,9

0,7

4,2

4,3

172,2

2006

4,5

0,5

4,0

4,0

158,1

2007

8,7

0,5

8,2

7,8

305,7

2008

9,3

0,5

8,8

8,4

326,8

2009

9,1

0,5

8,6

8,3

319,7

2010

9,1

0,6

8,5

8,3

319,7

2011

8,9

0,6

8,3

8,2

312,7

2012

8,7

0,5

8,2

8,0

305,7

2013

8,1

0,4

7,7

7,6

285,8

2014

6,9

0,4

6,5

6,5

242,8

2015

6,2

0,6

5,6

5,8

218,5

2016

0,5

0,5

-

0,4

15,7

2017

0,3

0,3

-

0,3

11,9

2018

0,3

0,3

-

0,3

12,0

2019

0,3

0,3

-

0,3

10,8

1  За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.
х – дані не збереглися.