Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямками природоохоронних витрат у 2016 році

Архів за 2015 рік

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів
за напрямами природоохоронних витрат у 2016 році

 (тис. грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні
витрати

усього

з них витрат на
капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

76296,8

2278,0

1474,7

74018,8

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

1621,1

64,3

50,0

1556,8

очищення зворотних вод

35425,4

1902,0

1312,5

33523,4

поводження з відходами

11118,1

7,3

11110,8

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

200,9

33,0

167,9

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

26333,6

216,3

112,2

26117,3

радіаційну безпеку

16,3

16,3

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

1139,7

55,1

1084,6

інші напрями природоохоронної діяльності

441,7

441,7