Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2020 роки)

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин

Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього,
тис.т

у тому числі

усього,
млн.т

у тому числі

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

стаціонарними
джерелами

пересувними
джерелами1

1990

263,8

74,7

189,1

-

-

-

1991

х

74,9

х

-

-

-

1992

213,0

62,0

151,0

-

-

-

1993

148,1

56,2

91,9

-

-

-

1994

107,6

46,0

61,6

-

-

-

1995

89,4

37,5

51,9

-

-

-

1996

72,8

25,8

47,0

-

-

-

1997

65,2

20,8

44,4

-

-

-

1998

76,4

15,9

60,5

-

-

-

1999

65,4

10,3

55,1

-

-

-

2000

64,3

11,6

52,7

-

-

-

2001

52,6

10,1

42,5

-

-

-

2002

52,4

9,3

43,1

-

-

-

2003

57,8

9,3

46,1

-

-

-

2004

59,1

8,7

47,9

0,6

0,6

-

2005

62,6

11,0

49,1

0,8

0,8

-

2006

83,4

14,8

68,6

0,4

0,4

-

2007

78,3

9,4

68,9

1,3

0,4

0,9

2008

84,0

11,9

72,1

1,3

0,4

0,9

2009

80,4

9,4

71,0

1,3

0,4

0,9

2010

74,2

5,3

68,9

1,3

0,4

0,9

2011

74,9

5,8

69,1

1,3

0,4

0,9

2012

73,6

6,4

67,2

1,3

0,4

0,9

2013

72,7

6,0

66,7

1,2

0,4

0,8

2014

63,8

7,2

56,6

1,1

0,4

0,7

2015

57,0

8,9

48,1

1,0

0,4

0,6

2016

54,3

9,7

44,6

0,3

0,3

. . .

2017

54,9

9,6

45,3

0,3

0,3

. . .

2018

55,1

12,4

42,7

0,3

0,3

. . .

2019

60,6

17,8

42,8

0,3

0,3

. . .

20202

63,3

17,8

45,5

0,3

0,3

. . .

1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;  з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України.
2 Попередні дані

х – дані не збереглися.