Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

 

Архів 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

 

Обсяги викидів стаціонарними джерелами

У % до 2015 року

Усього,  т 

9677,7

109,0

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

5,0

87,6

з них

 

 

свинець

0,0

88,9

мідь

0,0

85,5

нікель

0,0

83,3

хром

0,0

100,0

цинк

0,3

121,0

арсен

0,0

100,0

метан

5785,6

139,2

неметанові леткі органічні сполуки

962,3

95,2

оксид вуглецю

767,1

76,7

діоксид та інші сполуки сірки

499,1

75,4

з них

 

 

діоксид сірки

486,4

74,7

сполуки азоту

592,4

82,1

з них

 

 

оксиди азоту1

313,8

93,0

оксид азоту

137,7

56,4

аміак

136,5

98,4

речовини у вигляді твердих
суспендованих частинок

1042,1

80,3

стійкі органічні забруднювачі

22,2

90,0

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

21,9

89,9

інші

1,9

97,6

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

0,3

96,7

1 У перерахунку на NO2