Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

 

Архів 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік| 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в  атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

 

Обсяги викидів1

У % до 2019р.

Усього,  т 

17794,8

99,8

 у тому числі

 

 

 метали та їх сполуки

3,4

143,7

з них

 

 

свинець

0,0

200,0

мідь

0,0

110,0

нікель

0,0

125,0

хром

0,0

123,1

цинк

0,0

114,3

арсен

0,0

100,0

 метан

14693,7

102,3

 неметанові леткі органічні сполуки

308,3

78,9

 оксид вуглецю

763,6

97,5

 діоксид та інші сполуки сірки

590,6

89,9

з них

 

 

діоксид сірки

560,3

86,9

 сполуки азоту

486,6

106,8

з них

 

 

діоксид азоту

352,7

114,6

оксид азоту

4,2

72,2

аміак

128,6

91,1

 речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

947,5

81,5

 стійкі органічні забруднювачі

 –

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

 –

 інші

1,1

19,3

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

0,3

105,8

1 Від стаціонарних джерел забруднення