Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря у 2019 році

 

Архів 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік| 2017 рік | 2018 рік

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
у  атмосферне повітря у 2019 році

 

Обсяги
викидів1

У %
до 2018р.

Усього,  т 

17825,6

144,1

 у тому числі

 

 

 метали та їх сполуки

2,4

69,5

з них

 

 

свинець

0,0

20,0

мідь

0,0

31,3

нікель

0,0

200,0

хром

0,0

18,3

цинк

0,0

3,5

арсен

0,0

200,0

 метан

14367,9

175,0

 неметанові леткі органічні сполуки

390,6

59,3

 оксид вуглецю

783,1

80,9

 діоксид та інші сполуки сірки

657,0

93,7

з них

 

 

діоксид сірки

644,5

93,0

 сполуки азоту

455,8

74,7

з них

 

 

діоксид азоту

307,7

90,2

оксид азоту

5,9

4,4

аміак

141,2

104,4

 речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

1162,9

95,6

 стійкі органічні забруднювачі

0,2

80,0

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

 –

 інші

5,7

335,3

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

0,3

96,2

1 Від стаціонарних джерел забруднення