Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального
обсягу

 

 

 

Усього

5972748

100,0

інвестиції в матеріальні активи

5919172

99,1

житлові будівлі

248232

4,2

нежитлові будівлі

534728

9,0

інженерні споруди

2847140

47,7

машини, обладнання та інвентар

1678321

28,1

транспортні засоби

418744

7,0

земля

28766

0,5

довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

55147

0,9

інші матеріальні активи

108094

1,8

інвестиції в нематеріальні активи

53576

0,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

25672

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти,  ліцензії, концесії тощо

12908

0,2