2.2.3.1. Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

3731049

100,0

інвестиції у матеріальні активи

3698968

99,1

житлові будівлі

291799

7,8

нежитлові будівлі

615237

16,5

інженерні споруди

582867

15,6

машини, обладнання та інвентар

1653089

44,3

транспортні засоби

355018

9,5

земля

10253

0,3

довгострокові біологічні активи

 

 

рослинництва та тваринництва

79771

2,1

інші матеріальні активи

110934

3,0

інвестиції у нематеріальні активи

32081

0,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази

 

 

даних

8981

0,2

  права на комерційні позначення,

 

 

  об’єкти промислової власності,

 

 

  авторські та суміжні права, патенти,

 

 

  ліцензії, концесії тощо

14223

0,4