Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік | 2020 рік

 

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2020 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального
обсягу

 

 

 

Усього

3934081

100,0

інвестиції в матеріальні активи

3908035

99,3

будівлі житлові

197113

5,0

будівлі нежитлові

562591

14,3

інженерні споруди

691292

17,6

машини, обладнання та інвентар

1841209

46,8

транспортні засоби

423417

10,7

земля

15080

0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

101481

2,6

інші матеріальні активи

75852

1,9

інвестиції в нематеріальні активи

26046

0,7

з них

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти,  ліцензії, концесії тощо

5505

0,1

програмне забезпечення та бази даних

13319

0,3