2.2.3.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
 за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6850024

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

137646

2,0

коштів місцевих бюджетів

492097

7,2

власних коштів підприємств та
організацій

4091393

59,7

кредитів банків та інших позик

1836378

26,8

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво
житла

213612

3,1

інших джерел фінансування

78898

1,2