2.2.3.5. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2016 рр.)

Архів за 2002-2011 роки

  

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

1890631

2688054

2435735

2124829

2208056

3107395

4591276

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

78183

204596

125038

40200

10635

91674

152312

коштів місцевих бюджетів

109295

98625

130694

127334

155412

322746

521125

власних коштів підприємств та організацій

906653

1076170

1275784

1068957

1438794

2178084

3367386

кредитів банків та інших позик

233570

744071

412478

404444

277813

151213

361109

коштів іноземних інвесторів

2598

72578

600

6701

2456

1

коштів населення на будівництво житла

400377

284250

356110

327211

229948

260253

157339

інших джерел фінансування

159955

207764

135031

149982

92998

19105

32005

у % до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

4,1

7,6

5,1

1,9

0,5

3,0

3,3

коштів місцевих бюджетів

5,8

3,7

5,4

6,0

7,0

10,4

11,4

власних коштів підприємств та організацій

48,0

40,0

52,4

50,3

65,2

70,1

73,3

кредитів банків та інших позик

12,3

27,7

16,9

19,0

12,6

4,9

7,9

коштів іноземних інвесторів

0,1

2,7

0,0

0,3

0,1

1

коштів населення на будівництво житла

21,2

10,6

14,6

15,4

10,4

8,3

3,4

інших джерел фінансування

8,5

7,7

5,6

7,1

4,2

0,6

0,7

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику», щодо конфіденційності інформації.