Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2018 роки

Архів за 2002-2011 роки

  

Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування за 2010-2018 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

1890631

2688054

2435735

2124829

2208056

3107395

4591276

7362241

8853235

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного
бюджету

78183

204596

125038

40200

10635

91674

152312

138155

318331

коштів місцевих
бюджетів

109295

98625

130694

127334

155412

322746

521125

593714

822628

власних коштів
підприємств та
організацій

906653

1076170

1275784

1068957

1438794

2178084

3367386

4369117

5364770

кредитів банків та
інших позик

233570

744071

412478

404444

277813

151213

361109

1964616

1882870

коштів іноземних
інвесторів

2598

72578

600

6701

2456

1

1

1

коштів населення
на будівництво
житла

400377

284250

356110

327211

229948

260253

157339

207369

293086

інших джерел
фінансування

159955

207764

135031

149982

92998

19105

32005

79534

1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності  статистичної інформації.