Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні – вересні 2019 року

 

Код за

КВЕД-2010

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального
обсягу

Усього

 

5972748

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1576253

26,4

Сільське господарство, мисливство та надання
пов'язаних із ними послуг

01

1575518

26,4

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

2954206

49,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

    к

к

Переробна промисловість

C

299415

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2625348

44,0

Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

E

    к

к

Будівництво

F

367483

6,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

G

154119

2,6

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними
засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

23134

0,4

Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами

46

125520

2,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами

47

5465

0,1

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність

H

134255

2,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

51693

0,9

Водний транспорт

50

к

к

Авіаційний транспорт

51

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

52

78724

1,3

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3211

0,1

Тимчасове розміщування

55

3211

0,1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

Інформація та телекомунікації

J

4260

0,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та
відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та
телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

3598

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62,63

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

144571

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

44915

0,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

39431

0,7

Наукові дослідження та розробки

72

399

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

5085

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

80417

1,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

356355

6,0

Освіта

P

50139

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

95016

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7203

0,1

Надання інших видів послуг

S

к

к

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.