2.2.3.4. Капітальні інвестиції за видами активів(2010 - 2016 рр.)

Архів за 2002-2011 роки

 

Капітальні інвестиції за видами активів

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тис.грн.

Усього

1890631

2688054

2435735

2124829

2208056

3107395

4591276

інвестиції у матеріальні активи

1884218

2667160

2419666

2109031

2182340

3089835

4519555

    житлові будівлі

429062

317829

386008

361613

281814

345079

244495

    нежитлові будівлі

538112

803249

713660

428647

414047

448810

722939

    інженерні споруди

130380

415047

372400

480660

415892

447234

507545

    машини, обладнання та інвентар

539500

889442

641021

603300

809439

1418514

2277997

    транспортні засоби

118974

131599

133116

110573

145887

249596

562549

    земля

9142

19051

29052

7887

3402

19144

18496

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

91777

60733

84849

74140

74164

114505

100684

    інші матеріальні активи

27271

30210

59560

42211

37695

46953

84850

інвестиції у нематеріальні активи

6413

20894

16069

15798

25716

17560

71721

    з них

 

 

 

 

 

 

 

    програмне забезпечення та бази даних

2925

15282

10365

8056

17983

10484

40299

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти
ліцензії, концесії тощо

3219

3482

4029

5711

4948

6542

24536

у % до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

інвестиції у матеріальні активи

99,7

99,2

99,3

99,3

98,8

99,4

98,4

    житлові будівлі

22,7

11,8

15,8

17,0

12,8

11,1

5,3

    нежитлові будівлі

28,5

29,9

29,3

20,2

18,7

14,4

15,7

    інженерні споруди

6,9

15,4

15,3

22,6

18,8

14,4

11,1

    машини, обладнання та інвентар

28,5

33,1

26,3

28,4

36,7

45,7

49,6

    транспортні засоби

6,3

4,9

5,5

5,2

6,6

8,0

12,3

    земля

0,5

0,7

1,2

0,4

0,1

0,6

0,4

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

4,9

2,3

3,5

3,5

3,4

3,7

2,2

    інші матеріальні активи

1,4

1,1

2,4

2,0

1,7

1,5

1,8

інвестиції у нематеріальні активи

0,3

0,8

0,7

0,7

1,2

0,6

1,6

    з них

 

 

 

 

 

 

 

    програмне забезпечення та бази даних

0,1

0,6

0,4

0,4

0,8

0,3

0,9

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти
ліцензії, концесії тощо

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5