Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки

(тис.грн.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

1890631

2688054

2270735

2124829

2208056

3107395

4591276

7362241

8853235

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

538176

684338

668111

549862

662069

1286424

2375858

3184795

2701902

  Сільське господарство, 
  мисливство та надання
  пов’язаних із ними послуг

536802

682262

666486

543723

661025

1285107

2370358

3183564

2692226

  Лісове господарство та лісозаготівлі

752

673

1021

5497

677

762

179

605

1239

  Рибне господарство

622

1403

604

642

367

555

5321

626

8437

Промисловість

350686

713778

626674

706945

729625

760970

673232

2493252

3879919

Будівництво

503679

501656

612039

387190

336523

308605

239659

385534

463917

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

182606

251257

93755

87785

97869

136732

213801

185803

234298

  Оптова та роздрібна торгівля 
  автотранспортними засобами
  та мотоциклами, їх ремонт

6767

13941

7713

8757

9905

27677

25321

31534

52441

  Оптова торгівля, крім торгівлі 
  автотранспортними засобами та
  мотоциклами

98115

104030

70734

63761

65638

79732

150424

135328

169807

  Роздрібна торгівля, крім 
  торгівлі автотранспортними
  засобами та мотоциклами

77724

133286

15308

15267

22326

29323

38056

18932

12050

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

53571

46140

72380

41850

60366

133381

186527

182139

146510

  Наземний і трубопровідний транспорт

6585

18645

10954

13718

9010

14465

23597

54111

28677

  Водний транспорт

3636

1546

6415

3532

22887

32028

15060

6415

8937

  Авіаційний транспорт

1

1

1

1

1

1

  Складське господарство та
  допоміжна діяльність у сфері
  транспорту

43349

25871

55009

17918

28354

75836

140591

119301

103722

  Поштова та кур’єрська діяльність

1

1

1

1

1

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

17876

15905

7504

18274

2405

13093

5872

20677

19670

  Тимчасове розміщування

17266

13548

6509

16356

2071

12853

5580

20194

8137

  Діяльність із забезпечення стравами та
  напоями

610

2357

995

1918

334

240

292

483

11533

Інформація та телекомунікації

5922

5983

13571

3216

4188

3947

6445

5184

6152

  Видавнича діяльність, радіомовлення,
  телебачення

3946

3420

12359

1708

2125

1130

1917

1863

1309

  Телекомунікації (електрозв’язок)

1284

1637

922

1032

960

1689

2469

2929

4279

  Комп’ютерне програмування та надання
  інших інформаційних послуг

692

926

290

476

1103

1128

2059

392

564

Фінансова та страхова діяльність

226

516

1264

376

301

420

590

522

1777

Операції з нерухомим майном

26607

51791

38290

124198

106369

50039

159461

177871

192861

Професійна, наукова та технічна діяльність

19120

153441

59303

35957

40395

29812

47452

46681

74302

  Діяльність у сферах права та 
  бухгалтерського обліку,
  архітектури та інжинірингу,
  технічні випробування
  та дослідження

16807

150509

54072

23571

28656

24521

41122

38723

62378

  Наукові дослідження та розробки

619

1115

3414

7505

2852

607

629

761

2766

  Інша професійна, наукова та технічна
  діяльність

1694

1817

1817

4881

8887

4684

5701

7177

9158

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5161

5047

8789

29359

25784

91757

129512

55070

122730

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

128379

198528

177282

97527

102049

233672

412428

470308

734609

Освіта

29518

35264

20368

10015

10540

24444

50052

50485

98802

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

18197

16317

20685

23746

17549

26922

77088

92562

152854

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6089

5038

9137

7144

9613

5526

11728

10935

21118

Надання інших видів послуг

4818

3055

6583

1385

2411

1651

1571

423

1814

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.