Використання та запаси палива у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

Використання та запаси палива у 2019 році

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

 

Викорис-
тано1

Частка використання
за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське,
лісове та
рибне
госпо-
дарство

промис-
ловість

будів-
ництво

транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність

підприєм-
ства та
організації
інших
видів
діяльності

Усього, тис.т умовного палива

762,3

14,6

26,6

0,8

6,1

51,9

у тому числі за окремими
видами палива

 

 

 

 

 

 

вугілля, тис.т

29,4

13,5

25,5

0,1

0,7

60,2

газ природний, млн.м3

336,9

0,3

95,6

0,0

0,4

3,6

бензин моторний, тис.т

47,5

9,8

7,5

0,8

1,7

80,2

газойлі (паливо дизельне), тис.т

132,3

50,8

4,5

2,1

19,7

22,9

мазути паливні важкі, тис.т

0,7

1,6

20,2

10,6

67,4

0,2

оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі,
тис.т

1,2

55,9

21,2

3,9

15,8

3,2

пропан і бутан скраплені,
тис.т

35,8

1,9

3,9

0,4

1,0

92,8

дрова для опалення, тис.м3
щільних

23,8

4,2

20,2

2,6

0,3

72,7

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення
в інші види
палива
та енергію

для неенер-
гетичних
потреб

кінцеве
використання1

втрати при
розподілі,
транспорту-
ванні та
зберіганні

Усього

100,0

22,8

1,0

71,4

4,7

у тому числі за окремими
видами палива

 

 

 

 

 

вугілля, тис.т

100,0

69,9

30,1

газ природний, млн.м3

100,0

36,0

54,8

9,2

бензин моторний, тис.т

100,0

0,0

100,0

0,0

газойлі (паливо дизельне), тис.т

100,0

0,1

0,0

99,9

0,0

мазути паливні важкі, тис.т

100,0

11,7

88,3

оливи та мастила
нафтові; дистиляти
нафтові важкі, тис.т

100,0

100,0

пропан і бутан скраплені,
тис.т

100,0

0,1

99,6

0,3

дрова для опалення,
тис.м3 щільних

100,0

38,1

61,9

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2020)

 

Обсяг запасів
палива

Приріст, зниження (-)
запасів до 1  cічня
2019р., у %

За окремими видами палива

 

 

вугілля, тис.т

12,7

16,6

газ природний, млн.м3

1,4

165,7

бензин моторний1, тис.т

5,0

15,4

газойлі (паливо дизельне)1, тис.т

12,9

–3,9

мазути паливні важкі, тис.т

1,1

–8,1

оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,3

–39,1

пропан і бутан скраплені1, тис.т

0,6

3,6

дрова для опалення, тис.м3 щільних

1,2

–37,7

1 З урахуванням обсягів запасів палива на  автозаправних станціях.