Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів за 2017 рік

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках до
загального обсягу
реалізованої
продукції (товарів,
послуг)

тис.грн

у відсотках до
загального обсягу
реалізованої
продукції (товарів,
послуг)

Усього1

 

87338324,2

73328103,3

100

14010220,9

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

18025077,8

17470275,6

23,8

554802,2

4,0

Промисловість

B+C+D+E

28413916,1

27477841,4

37,5

936074,7

6,7

Будівництво

F

2378299,3

1885206,5

2,6

493092,8

3,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

27927915,3

20365943,6

27,8

7561971,7

54,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4671966,6

3825983,4

5,2

845983,2

6,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

750469,2

263100,8

0,4

487368,4

3,5

Інформація та телекомунікації

J

1439437,4

187072,6

0,3

1252364,8

8,9

Фінансова та страхова діяльність

K

145594,8

95602,4

0,1

49992,4

0,4

Операції з нерухомим майном

L

1091230,5

767318,5

1,0

323912,0

2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

912756,1

251307,3

0,3

661448,8

4,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

705888,2

380182,1

0,5

325706,1

2,3

Освіта

P

82879,5

48777,8

0,1

34101,7

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

349801,2

258084,8

0,4

91716,4

0,7

Мстецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

92063,2

16598,7

0,0

75464,5

0,5

Ндання інших видів послуг

S

351029,0

34807,8

0,0

316221,2

2,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.