Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 201
9 році

 

Код за
КВЕД –
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу
реалізованої
продукції (товарів,
послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу
реалізованої
продукції (товарів,
послуг)

Усього1

 

90801426,6

74917044,5

100

15884382,1

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

16678680,6

16078629,9

21,5

600050,7

3,8

Промисловість

B+C+D+E

30495103,5

29431204,9

39,3

1063898,6

6,7

Будівництво

F

3131784,1

2537542,2

3,4

594241,9

3,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

28476572,9

20227911,0

27,0

8248661,9

51,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4404434,5

3403947,4

4,5

1000487,1

6,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

909595,4

318304,0

0,4

591291,4

3,7

Інформація та телекомунікації

J

1808634,3

263226,8

0,4

1545407,5

9,7

Фінансова та страхова діяльність

K

164537,0

103671,9

0,1

60865,1

0,4

Операції з нерухомим майном

L

1253655,4

884132,2

1,2

369523,2

2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1080718,3

314723,4

0,4

765994,9

4,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

875529,0

470384,8

0,6

405144,2

2,6

Освіта

P

89656,9

45297,0

0,1

44359,9

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

864243,0

748855,5

1,0

115387,5

0,7

Мстецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

116339,0

22540,8

0,0

93798,2

0,6

Ндання інших видів послуг

S

451942,7

66672,7

0,1

385270,0

2,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.