Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів за 2017 рік

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках до
загальної кількості
підприємств

одиниць

у відсотках до
загальної кількості
фізичних осіб-
підприємців

Усього1

 

44379

8218

100

36161

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3680

2645

32,2

1035

2,9

Промисловість

B+C+D+E

2527

994

12,1

1533

4,2

Будівництво

F

1126

478

5,8

648

1,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

22036

1700

20,7

20336

56,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2411

372

4,5

2039

5,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1809

204

2,5

1605

4,4

Інформація та телекомунікації

J

2232

195

2,4

2037

5,6

Фінансова та страхова діяльність

K

153

36

0,5

117

0,3

Операції з нерухомим майном

L

1498

627

7,6

871

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2148

373

4,5

1775

4,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

983

315

3,8

668

1,9

Освіта

P

202

36

0,5

166

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

530

114

1,4

416

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

327

52

0,6

275

0,8

Надання інших видів послуг

S

2717

77

0,9

2640

7,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.