Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної
кількості
підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної
кількості
фізичних осіб-
підприємців

Усього1

 

45996

8511

100

37485

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

3624

2560

30,1

1064

2,8

Промисловість

B+C+D+E

2627

1062

12,5

1565

4,2

Будівництво

F

1207

510

6,0

697

1,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

22192

1763

20,7

20429

54,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2598

400

4,7

2198

5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2010

225

2,6

1785

4,8

Інформація та телекомунікації

J

2627

200

2,3

2427

6,5

Фінансова та страхова діяльність

K

156

34

0,4

122

0,3

Операції з нерухомим майном

L

1562

685

8,0

877

2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2286

411

4,8

1875

5,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1037

331

3,9

706

1,9

Освіта

P

247

38

0,5

209

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

654

151

1,8

503

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

354

64

0,8

290

0,8

Надання інших видів послуг

S

2815

77

0,9

2738

7,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.