Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році

 

Код за
КВЕД –
2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до
загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до
загальної кількості
найманих працівників

Усього1

 

108790

85545

100

23245

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

20494

19764

23,1

730

3,1

Промисловість

B+C+D+E

28193

26461

30,9

1732

7,5

Будівництво

F

3425

3101

3,6

324

1,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24110

9856

11,5

14254

61,3

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

H

7729

6379

7,5

1350

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3539

1281

1,5

2258

9,7

Інформація та телекомунікації

J

939

755

0,9

184

0,8

Фінансова та страхова діяльність

K

144

105

0,1

39

0,2

Операції з нерухомим майном

L

2255

1873

2,2

382

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1700

1283

1,5

417

1,8

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

N

2339

2004

2,3

335

1,4

Освіта

P

298

262

0,3

36

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12309

11876

13,9

433

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

457

246

0,3

211

0,9

Надання інших видів послуг

S

859

299

0,4

560

2,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.