Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів за 2017 рік

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

Усього1

 

104573

81346

100

23227

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

22209

21424

26,3

785

3,4

Промисловість

B+C+D+E

30272

28674

35,3

1598

6,9

Будівництво

F

3411

3121

3,8

290

1,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24948

10244

12,6

14704

63,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7280

6018

7,4

1262

5,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3229

1209

1,5

2020

8,7

Інформація та телекомунікації

J

954

745

0,9

209

0,9

Фінансова та страхова діяльність

K

179

141

0,2

38

0,2

Операції з нерухомим майном

L

2289

1940

2,4

349

1,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1718

1327

1,6

391

1,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2014

1661

2,0

353

1,5

Освіта

P

383

338

0,4

45

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4363

4027

5,0

336

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

447

233

0,3

214

0,9

Надання інших видів послуг

S

877

244

0,3

633

2,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.